Granty PPGR

W związku z zawarciem przez Gminę Markusy umowy w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” Pani Dorota Wasik  Wójt Gminy Markusy  przekazała  uprawnionym uczniom  zakupiony sprzęt komputerowy  wraz z akcesoriami.

Pragniemy przypomnieć, że Gmina Markusy jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu oraz do monitorowania utrzymania tych efektów. Oznacza to, że w tym czasie osoby, które otrzymały sprzęt nie będą mogły go zbyć a gmina będzie kontrolować jego posiadanie i wykorzystywanie zgodnie z celami programu. Te zasady zostały określone we wspomnianej wcześniej umowie.

Konkurs grantowy pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dodatkowo prosimy o zapoznanie się z procedurami monitorowania utrzymania efektów projektu (w załączeniu).

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Granty PPGR 565 KB 179
doc Zarządzenie 82 KB 209
Skip to content