Rada Gminy Markusy

Rada Gminy Markusy jest organem stanowiącym i kontrolującym gminę. Do jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Członkowie Rady wybierani są w wyborach powszechnych, co pięć lat. Spośród wybranych członków Rady powoływany jest Przewodniczący Rady Gminy oraz jego Zastępca. Ponadto radni powołują ze swojego grona Komisje nadzorujące działania w zakresie im powierzonym. W gminie Markusy, Rada Gminy wybierana jest w jednomandatowych okręgach wyborczych.

Skład Rady Gminy Markusy

Tomasz Marecki – Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Wielgosik – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Paweł Aleksandrowicz – Członek Rady
Grzegorz Bajdan – Członek Rady
Mariusz Abramowski – Członek Rady
Joanna Kuternowska – Członek Rady
Robert Komycz – Członek Rady
Piotr Pogoda – Członek Rady
Maciej Preissner – Członek Rady
Jan Witkowski – Członek Rady
Józef Sobotka – Członek Rady
Adam Adamiak – Członek Rady
Arleta Samulska – Członek Rady
Iwona Zawadzka – Członek Rady
Arkadiusz Zubek – Członek Rady

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada Gminy Markusy powołała następujące stałe Komisje:
– Komisja Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych
– Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego
– Komisja Rewizyjna
– Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Komisje Stałe Rady Gminy Markusy 402 KB 11
Skip to content