Sołectwa

Na terenie gminy Markusy utworzonych zostało 18 sołectw.

 1. Sołectwo Balewo
 2. Sołectwo Brudzędy i Stare Dolno
 3. Sołectwo Dzierzgonka
 4. Sołectwo Jezioro
 5. Sołectwo Kępniewo
 6. Sołectwo Krzewsk
 7. Sołectwo Markusy
 8. Sołectwo Nowe Dolno
 9. Sołectwo Rachowo
 10. Sołectwo Stankowo i Topolno Małe
 11. Sołectwo Stalewo
 12. Sołectwo Węgle – Żukowo
 13. Sołectwo Wiśniewo
 14. Sołectwo Zwierzno
 15. Sołectwo Zwierzeńskie Pole
 16. Sołectwo Złotnica
 17. Sołectwo Żółwiniec i Jurandowo
 18. Sołectwo Żurawiec

Zadania Sołectw

 1/ przedkładanie propozycji w zakresie spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

 2/ kształtowanie zasad współżycia społecznego,

 3/ organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

 4/ tworzenie pomocy sąsiedzkiej,

 5/ sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami pomocy sąsiedzkiej,

 6/ propagowanie i kontrola utrzymania porządku i czystości,

 7/ inicjatywa uchwałodawcza odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego gminy dotycząca sołectwa, budowy i konserwacji dróg wiejskich.

Skip to content