Konkurs „Wieś z inicjatywą”

Starosta Elbląski zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Wieś z inicjatywą – Edycja 2021”. Tegoroczna edycja, wyjątkowo obejmować będzie inicjatywy zrealizowane w latach 2019 i 2020.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnych wsi, które dzięki własnej aktywności społecznej poprawiły jakość życia w swojej miejscowości i zmieniły jej wizerunek. W konkursie uczestniczyć mogą wszystkie wsie z terenu Powiatu Elbląskiego, które za pośrednictwem sołtysa wsi i/lub organizacji pozarządowej złożą wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami potwierdzającymi realizację inicjatyw w latach 2019 – 2020. Działalność opisana w zgłoszeniu powinna być potwierdzona podpisem Wójta/Burmistrza.

Termin przesyłania formularza zgłoszeniowego do Starostwa Powiatowego w Elbągu upływa z dniem 15 sierpnia 2021 r. Do końca października br. Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu ogłosi wyniki konkursu, wskazując od 3 do 7 najciekawszych inicjatyw za ubiegłe dwa lata.

Na zwycięskie miejscowości czekają nagrody pieniężne:

I miejsce – 7 000 zł

II miejsce – 5 000 zł

III miejsce – 3 000 zł

Komisja Konkursowa może przyznać 4 wyróżnienia o wartości 1 000 zł każde.

W załączniku Regulamin konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
doc 2021 Wieś z inicjatywą - regulamin 2021 286 KB 226
doc 2021 fomularz zgłoszeniowy - Wieś z inicjatywą 22 KB 255
Skip to content