Ptasia grypa

W związku z pismem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie realnego zagrożenia wystąpienia grypy ptaków,
a także zgodnie z art. 19 ust. 4 i 5, w odniesieniu do art. 14 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 26
kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1856, z 2021 r. poz.
159), zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii
przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi,
łabędzi) oraz ptaków drapieżnych. Potrzeba takiego działania związana jest z ciągłym
zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków. Choroba ta występuje sezonowo (późna jesień, zima,
wczesna wiosna), a jej rezerwuarem są właśnie ww. ptaki.
Zawleczenie choroby do gospodarstw utrzymujących drób skutkuje olbrzymimi
stratami gospodarczymi (odszkodowania, koszty likwidacji, jak też skutki wstrzymania
handlu drobiem i produktami z drobiu). Pozostawianie w środowisku zwłok ptaków padłych z powodu grypy
niesie ogromne ryzyko bowiem wirus wywołujący tę chorobę szczególnie długo zachowuje
swą zjadliwość w niskich temperaturach oraz przy braku światła słonecznego, czyli w warunkach obecnej aury.

Skip to content