Spotkanie z przedstawicielami WFOŚiGW w ramach programu Czyste Powietrze

W związku z podpisaniem przez Gminę Markusy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w zakresie uruchomienia w naszej Gminie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” zapraszamy Mieszkańców Gminy do udziału w spotkaniu informacyjnym, podczas którego zostaną omówione zasady ubiegania się o dofinansowanie z tego Programu.

Spotkanie z mieszkańcami rozpocznie się o godzinie 9.30, natomiast konsultacje o godzinie 10.00 w dniu 27 października 2021r. w Urzędzie Gminy Markusy w pokoju Nr 17.

Spotkanie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania w szczególności do wymiany pieca, termomodernizacji domu oraz montażu odnawialnych źródeł energii. W spotkaniu będą brali udział przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, którzy szczegółowo udzielą odpowiedzi na zadawane pytania.

Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego i związane z tym ograniczenia ilości osób, które mogą brać udział w spotkaniu, obowiązują zapisy pod numerem telefonu : 503 449 871 lub w pokoju Nr 4 urzędu Gminy Markusy. Zachęcamy do zapisów na określoną godzinę.

Skip to content