KOMPUTERY DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR

4 października – ruszył nabór wniosków w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Nabór potrwa do 5 listopada. 

Gmina Markusy w ramach programu Polska Cyfrowa wnioskuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o grant na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR oraz obecnie zamieszkujących miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej  przeznaczeniem ich do nauki zdalnej.

Mieszkańcy w/w miejscowości zainteresowani otrzymaniem komputerów zobowiązani są do składania zamieszczonych poniżej oświadczeń do Urzędu Gminy Markusy w terminie do dnia 29 października 2021 r.

Druki można pobrać w Urzędzie Gminy Markusy. Załączniki poniżej:

Cele programu to przede wszystkim:

  • przeciwdziałanie nierównościom społecznym,
  • cyfryzacja terenów popegeerowskich,
  • poprawa jakości życia mieszkańców,
  • rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

Projekt pozwoli sfinansować zakup sprzętu. Na każdy zestaw – komputer i internet – pomysłodawcy programu przeznaczą do 3,5 tys. złotych.

Więcej informacji na gov.pl/cppc/wsparcie-ppgr

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Markusy  (pokój nr 14) w terminie  do 29 października 2021 r. (w godzinach pracy urzędu).

Informacje na temat projektu można  także uzyskać w Urzędzie Gminy Markusy  pod numerem telefonu: 503 449 387

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu !

Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

Skip to content