UWAGA ! Ptasia grypa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu informuje o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u kur niosek w powiecie elbląskim. Są to ogniska wtórne związane zakupem zarażonych kur z powiatu żuromińskiego. Na terenie województwa mazowieckiego stwierdzono już kilkadziesiąt ognisk HPAI (grypy ptaków). Choroba występuje zarówno w stadach reprodukcyjnych kur, jak i niosek konsumpcyjnych. Ponieważ wielu pośredników obwoźnych, sprzedających drób przyzagrodowy pochodzi z terenów zapowietrzonych (gm. Żuromin, Bieżuń, Lubowidz) powiat żuromiński, gm. Radzanów (powiat mławski) i zagrożonych ( pozostałe gminy tych powiatów) stwierdza się przypadki nielegalnego obrotu drobiem i sprzedaż drobiu bez stosownych zezwoleń Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla lokalizacji fermy z której pochodzi sprzedawany drób. Drób do sprzedaży, pochodzący z terenów zapowietrzonych czy zagrożonych, co jest zakazane, może w pierwszym momencie osiągać stosunkowo niskie ceny.

W przypadku zakupu drobiu z nielegalnego źródła (bez wspomnianego wyżej zezwolenia), od podmiotu który nie posiada w/w zgody i posiada drób z terenów zapowietrzonego lub zagrożonego i nie wystawia dokumentów sprzedaży, w związku z czym nie można go później zidentyfikować może być źródłem HPAI w naszym powiecie. Nabycie takiego drobiu jest również nielegalne.

Zasady ochrony drobiu przed chorobą – chów przyzagrodowy

  • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
  • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
  • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
  • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
  • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
  • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
  • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
  • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
Skip to content