Chrońmy pszczoły

Uprzejmie prosimy rolników prowadzących zabiegi ochrony roślin o przestrzeganie elementarnych i humanitarnych zasad ochrony pszczół przed zatruciami.

ROLNIKU

  1. Zachowuj podczas zabiegu odpowiednie odległości od pasiek – 20 m
  2. Wykonuj zabiegi ochronne wieczorem, po oblocie pszczół
  3. Zapobiegaj znoszeniu cieczy roboczej
  4. Pamiętaj, że każdy błąd może spowodować zatrucia i śmierć zapylaczy
  5. Przestrzegaj okresów prewencji
  6. Zapoznaj się szczegółowo z treścią etykiety
  7. Stosuj tylko środki dopuszczone do obrotu
  8. Nie opryskuj plantacji z kwitnącymi chwastami
  9. Nie opryskuj plantacji kwitnących
  10. Informuj właścicieli pasiek o planowanych zabiegach

KAŻDY ZABIEG W MOMENCIE WYKONYWANIA JEST TRUJĄCY

Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Wpływają na wzrost plonów i ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion, oraz lepszym smaku i łagodniejszym zabarwieniu. Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%.

Skip to content