Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 – zasady naboru na projekty

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium „Program Interreg Południowy
Bałtyk 2021-2027 – zasady naboru na projekty małej skali”. Podczas spotkania zostanie przedstawiona oferta Programu Południowy
Bałtyk na lata 2021-2027, w szczególności zasady naboru wniosków na projekty małej skali. Omówiona zostanie także oferta wsparcia
finansowego na pokrycie prefinansowanych wydatków kwalifikowalnych w projektach Interreg realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Spotkanie adresowane jest do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych ofertą programu. Ze względu na charakter małych
projektów, do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli sektora NGO, tj. organizacje pozarządowe, a także
mniejsze organizacje publiczne, niedoświadczone we współpracy transgranicznej.

W roli prelegentów udział wezmą p. Karol Ostrowski – przedstawiciel Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy
Bałtyk w Olsztynie oraz p. Joanna Glezman – kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego.

Termin spotkania: 28.02.2024 r. w godzinach 10.00 –12.00

Miejsce spotkania: Spotkanie on-line, platforma Zoom.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres
pife.elblag@warmia.mazury.pl do 26.02.2024 r. (do godz. 12.00).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo na stronie:
https://funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl/artykul/345/program-interreg-poludniowy-baltyk-2021-2027

Skip to content