„STRAŻ ŁĄCZY NAS” OBCHODY 70-LECIE OSP W NOWYM DOLNIE – GMINA MARKUSY

W dniu 6 października 2023 roku w OSP NOWE DOLNO odbyły się obchody 70- lecia OSP NOWE DOLNO.  Przy okazji odbyło się także oficjalne przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Nowe Dolno.

Koszt zakupu pojazdu to kwota ponad 400 000 zł, która została pozyskana ze środków MSWiA, WFOŚiGW, a także samorządu województwa warmińsko – mazurskiego i gminy Markusy. Kluczyki do nowego samochodu z rąk Pana Posła Leonarda Krasulskiego, Pana Ministra Andrzeja Śliwki, Pani wójt Doroty Wasik, Zastępcy Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasza Ostrowskiego odebrali Naczelnik OSP Nowe Dolno dh. Grzegorz Lasek i prezes OSP Nowe Dolno dh. Ryszard Lazur.  

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili druhowie, którzy pamiętają pierwsze lata funkcjonowania jednostki, a jej członkami są już od ponad 50 lat.

W uroczystości udział wzięli także zaproszeni goście, min:

Leonard Krasulski – Poseł na Sejm RP;

Andrzej Śliwka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych;

Andrzej Pęziński – przedstawiciel Marszałka województwa warmińsko – mazurskiego;

Maciej Romanowski – Starosta Elbląski;

Dorota Wasik – Wójt Gminy Markusy;

st. bryg. Tomasz Ostrowski – Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;

bryg. Jarosław Gryciuk – Komendant Miejski PSP w Elblągu;

dh. Ryszard Janusz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP;

Marcin Kazimierczuk  – Zastępca Dyrektora Terenowego Oddziału KOWR w Olsztynie, radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego,

przedstawiciele lokalnych władz samorządowych z terenu powiatu elbląskiego, gminy Markusy, gminy Gronowo Elbląskie oraz sąsiedniej gminy Dzierzgoń. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości gospodarze, czyli druhowie OSP Nowe Dolno i Wójt Gminy Markusy Pani Dorota Wasik zaprosili na poczęstunek. Ten świąteczny dzień w Nowym Dolnie to również piknik dla najmłodszych gości zorganizowany pod hasłem „STRAŻ ŁĄCZY NAS”

Skip to content