Informacja o dofinansowaniu do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Szanowni mieszkańcy Gminy Markusy !

Do dnia 31 maja 2023 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Markusy.

Beneficjentami programu mogą być:

● Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

●  Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,

 ●  Wspólnoty mieszkaniowe

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, udokumentowanych na podstawie faktur, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych).

O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu kompletnego wniosku o udzielenie dotacji.

Skip to content