PROGRAM GRANTY PPGR

W związku z przystąpieniem Gminy Markusy do programu ”Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” do gminy trafi dofinansowanie na zakup laptopów w kwocie 242 500,00 zł. Instytucja organizująca konkurs zmieniła kwotę dofinansowania komputerów stacjonarnych i laptopów z 3500zł  na 2500 zł a tabletów z 1500 zł na 1000 zł. Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się  po wyłonieniu Wykonawcy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Celem ogłoszonego jesienią ub. r. programu  jest wsparciem rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

Skip to content