Przekazanie sprzętu jednostce OSP z terenu Gminy Markusy

Dnia  29 grudnia 2021 r. o godz. 12:30 w remizie strażackiej w Krzewsku odbyło się uroczyste przekazanie jednostce OSP Krzewsk adapterów, zaworów i węży (wszystko w systemie Core). Sprzęt ten został zakupiony  ze środków pozyskanych przez Gminę Markusy z zadania  „ Współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwościza ogólną kwotę  30769,68 zł.

OSP Krzewsk otrzymało:

 a) Zawór komplet M 100 C- 2 szt.

b) Adaptor core do narzędzi- 3 szt.

c) Wąż hydrauliczny C 10 OU CORE – 1 szt.

d) Wąż hydrauliczny C 10 BU CORE – 1 szt.

Umowę darowizny w imieniu gminy podpisała Pani Wójt Dorota Wasik, która wskazała jednocześnie na konieczność ciągłego podnoszenia przez ochotników kwalifikacji niezbędnych do prawidłowej obsługi  nowego sprzętu.

Skip to content