Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2021 roku

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Elblągu ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2021 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Elblągu, ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg. Nabór wniosków trwa do dnia 15.04.2021 r. – do godziny 15.00

Uprawnieni wnioskodawcy:

 1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych w szczególności:
  · osoby fizyczne,
  · wspólnoty mieszkaniowe,
  · osoby prawne,
  · przedsiębiorcy,
 2. Jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
  Dla uprawnionych wnioskodawców dotacja celowa może być udzielona w wysokości 30 % koszów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 8.000 zł brutto, z wyłączeniem kosztów robocizny oraz wszelkich elementów wykorzystywanych w celu technologicznego podłączenia urządzenia. Wyłączenie kosztów robocizny nie dotyczy demontażu wyrobów zawierających azbest.
  Wysokość przyznawanej dotacji wynosi:
 3. 30 % kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 2.000 zł brutto w przypadku dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków;
 4. 30 % kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 3.000 zł brutto w przypadku zmiany lub zakupu kotła z zastosowaniem opału stanowiącego odnawialne źródło energii.
  Zadania kwalifikujące się do dofinansowania to m.in. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
  Informacji udziela Karina Licznerska, Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 552394931.
  Szczegółowe ogłoszenie o naborze wniosków, regulamin oraz wniosek do pobrania znajdują się na stronie: www.powiat.elblag.pl Ochrona środowiska/ Dotacje celowe z budżetu powiatu elbląskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Skip to content