Przekazanie sprzętu jednostkom OSP z terenu Gminy Markusy

Dnia  15 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 w remizie strażackiej w Zwierznie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP z terenu Gminy Markusy ubrań specjalnych oraz kominiarek. Sprzęt ten został zakupiony  ze środków pozyskanych przez Gminę Markusy z zadaniaWspółfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwościza ogólną kwotę 99.999,92 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 98.999,92 zł , a wkład własny gminy to 1.000,00 zł.

OSP Kępniewo otrzymało : ubrania specjalne – 5 szt., kominiarki – 1 szt., OSP Krzewsk otrzymało: ubrania specjalne – 9 szt., kominiarki – 3 szt., OSP  Markusy otrzymało: ubrania specjalne – 9 szt., kominiarki – 3 szt., OSP Nowe Dolno otrzymało: ubrania specjalne : 3 szt., kominiarki – 1 szt., OSP Zwierzno otrzymało : ubrania specjalne – 8 szt., a OSP Żurawiec otrzymało : ubrania specjalne – 6 szt., kominiarki – 1 szt. 

Umowy darowizny w imieniu gminy podpisała Pani Wójt Dorota Wasik, która wskazała jednocześnie na konieczność ciągłego podnoszenia przez ochotników kwalifikacji niezbędnych do prawidłowej obsługi  nowego sprzętu. Obecny na przekazaniu był Pan Michał Gzowski przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, który pogratulował strażakom  stałego doposażenia ich jednostek w nowy sprzęt co znacząco wpływa na szybkość i efektywność działań w  trakcie prowadzonych akcji  ratowniczo – gaśniczych.

W grudniu ubiegłego roku gmina otrzymała także od Służby Więziennej 2000 szt. maseczek ochronnych.

Skip to content