Przekazanie sprzętu jednostce OSP z terenu Gminy Markusy

13 listopada 2020 Drukuj

 

Dnia 10 listopada 2020 r. br. o godz. 12.00 w remizie strażackiej w Krzewsku odbyło się uroczyste przekazanie jednostce OSP Krzewsk, fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Samochód ten został zakupiony z dofinansowania ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości z zadania „Współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł : 820.000,00 zł, przy czym konfiguracja finansowa wygląda następująco:

 

1. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 300.000,00 zł,

2. Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego – 250.000,00 zł,

3. Gmina Markusy – 160.000,00 zł,

4. Powiat Elbląski – 50.000,00 zł,

5. Ministerstwo Sprawiedliwości – 50.000,00 zł,

6. OSP Krzewsk – 10.000,00 zł.

 

Umowę darowizny w imieniu Gminy podpisała Pani Wójt Dorota Wasik, która wskazała jednocześnie na konieczność ciągłego podnoszenia przez ochotników kwalifikacji niezbędnych do prawidłowej obsługi nowego sprzętu, oraz pogratulowała strażakom  stałego doposażenia ich jednostek w nowy sprzęt co znacząco wpływa na szybkość i efektywność działań w trakcie prowadzonych akcji ratowniczo–gaśniczych.