Nowe połączenia autobusowe

 

Nowe połączenia autobusowe

 

Nowe połączenia autobusowe

 

MOSTY DLA REGIONÓW

 

Dnia 15.12.2020 roku dokonano końcowego odbioru robót  zadania:” Przebudowa 3 mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Markusy Północne” w ramach programu „ Mosty dla regionów”. Koszt inwestycji wyniósł prawie 2.000.000,00 zł bez wkładu finansowego Gminy Markusy.