Raport o stanie gminy Markusy za 2019 r.

Szanowni Państwo!

 

Oddajemy do Państwa rąk „Raport o stanie gminy Markusy za 2019 r.”, który jest jednym z dokumentów strategicznego planowania rozwoju naszej Gminy.  Zgodnie z nowelizacją  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt Gminy Markusy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Markusy, co roku,  do dnia 31 maja dokument pn.: Raport o stanie gminy.  Art. 28aa tej ustawy określa, że  Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i przedstawia aktualną  sytuację Gminy w poszczególnych dziedzinach jej funkcjonowania, jest zbiorem informacji i zawiera wyłącznie fakty.  Pokazuje, jakie ważne dla rozwoju procesy kryją się za tymi faktami w każdej  z opisanych  dziedzin. Dzięki niemu będziemy mogli podjąć decyzje o ścieżkach dalszego rozwoju naszej gminy. W raporcie starano się zawrzeć w miarę najaktualniejsze i najdokładniejsze informacje. Przy opracowaniu „Raportu o stanie gminy Markusy” korzystaliśmy  z materiałów jednostek podległych. Dzięki temu publikacja zawiera informacje „z pierwszej ręki”. Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców, do zapoznania się z dokumentem.

 

Z poważaniem

 

Wójt Gminy Markusy

 

 mgr Dorota Wasik

 

Pobierz Raport