Zamnkięcie drogi powiatowej

Informuję, że od dnia 19.08.2020 r. zostaje zamknięta droga powiatowa nr 1122N na terenie gminy Markusy, na odcinku wskazanym na załączonej mapie poglądowej i schemacie objazdu, w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowościach Różany i Markusy” przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO sp. z o.o. Planowany termin zakończenia robót: 30.11.2020 r.

 

Z poważaniem

Grzegorz Gutowski

Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

Tel. 501-235-620

 Do pobrania: mapka i objazd

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzień Sołtysa

W dniu 10 marca 2020 roku na świetlicy wiejskiej w Markusach odbyło się cykliczne spotkanie z sołtysami. Na początku Pani Wójt Dorota Wasik przywitała wszystkich przybyłych w tym Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Kalinowskiego i Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Pana Krzysztofa Prystupę , a następnie z okazji Dnia Sołtysa złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim sołtysom, którym wraz z Panem Sekretarzem  Piotrem Stróżkiem wręczyli kwiaty. W rewanżu, z okazji Dnia Mężczyzny, Pani sołtys Renata Podbereżna w imieniu wszystkich pań obdarowała panów słodkim upominkiem.