Zimowisko w Zakopanem

 

Załącznik 1, Załącznik 2

Uwaga Rolnicy !

 

Dożynki Gminne - Markusy 2017

Dnia 2 września 2017 roku w Markusach odbyły się Dożynki Gminne. Z powodu złych warunków atmosferycznych dożynki odbyły się na świetlicy wiejskiej w Markusach.

IMG_0988male

By tradycji stało się zadość, uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza św., którą poprowadził ksiądz proboszcz Zenon Piotrowicz, a homilię odprawił ksiądz proboszcz Dariusz Lampkowski. Starości tegorocznych dożynek: Pani Anna Kawulak z Markus i Pan Kamil Sobociński ze Złotnicy, przekazali Pani Wójt Dorocie Wasik chleb dożynkowy.

 

Po wspólnym dzieleniu chleba rolnicy otrzymali podziękowania z rąk Pani Wójt za efekty całorocznej trudnej pracy. Razem z rolnikami świętowali zaproszeni goście m.in. Zbigniew Lichuszewski – Wicestarosta Powiatu Elbląskiego, Zygmunt Kiersz – Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Cezary Terech – Dyrektor Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Ryszard Zając – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Halina Chabowska–Pędrak – Radna Powiatowa, Roman Kogut – Radny Powiatowy, Gerhard Przybylski – Prezes ZNP oddział w Elblągu, Tomasz Piaskowski – Zastępca Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Beata Jakubowska – Dyrektor SP Zwierzno oraz lokalne władze samorządowe.

Po przemówieniu Pani Wójt Doroty Wasik nastąpiła część artystyczna. Wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Szuwary”, oraz przeprowadzono przegląd młodych talentów, w którym udział wzięli: Wiktoria Jakubowska, Magdalena Kostuś i Mateusz Ostrowski.

Do konkursu na najpiękniejszy wieniec przystąpiło pięć sołectw: Krzewsk, Markusy, Rachowo, Zwierzno, Złotnica. Największe uznanie i pierwsze miejsce zdobył wieniec wykonany przez mieszkańców Markus, drugie miejsce zajął wieniec z Krzewska, trzecie – wieniec ze Zwierzna, dwa pozostałe sołectwa otrzymały wyróżnienia.

Po wręczeniu nagród, wystąpiła gwiazda wieczoru zespół „K&K” z Jegłownika. Tegoroczne obchody zakończyła zabawa taneczna do późnych godzin nocnych.

Gospodarz dożynek Wójt Gminy Markusy Pani Dorota Wasik serdecznie bardzo dziękuje sponsorom i wszystkim osobom biorącym udział w organizacji dożynek, a w szczególności strażakom z OSP Zwierzno i OSP Kępniewo.