PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca maja 2017 roku w Żuławskim Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” w Markusach, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Żuławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” w Markusach stara się zapewnić wszechstronną pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz potrzebującym z rodzin najuboższych i patologicznych, organizuje spotkania mające na celu wymianę doświadczeń. Stowarzyszenie realizować będzie cykliczne działania na rzecz integracji mieszkańców poprzez propagowanie zdrowego stylu życia – spływ kajakowy oraz warsztaty kulinarne, organizację wyjazdu rodzinnego wycieczka do zoo i aquaparku. Ponadto Stowarzyszenie zaprosiło mieszkańców gminy Markusy do wzięcia udziału w warsztatach plastycznych.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Żuławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Żuraw” w Markusach objęła wsparciem żywnościowym 250 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również spotkania mające na celu wymianę doświadczeń i integrację mieszkańców poprzez organizację wakacyjnego wyjazdu rodzinnego (biwak) oraz udział w warsztatach dotyczących tematyki zdrowego stylu życia i odżywiania się.

 

euro

Drukuj

Powrót na górę

Copyright © GMINA MARKUSY 2017

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.