Konferencja "Zanim będzie za późno"

10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja dla rodziców i nauczycieli poświęcona problematyce zagrożeń, jakie niosą ze sobą dopalacze: „Zanim będzie za późno”. Organizatorem konferencji byli: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olsztynie.W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Rady Rodziców Gimnazjum w Stankowie w składzie: Tomasz Marecki, Beata Mroczek i Emilia Arapinowicz oraz pedagog szkolny – Beata Krajnik.

Po przedstawieniu przez organizatorów aspektów prawnych, zdrowotnych związanych z handlem i zażywaniem dopalaczy oraz po prezentacji działań profilaktycznych w ww. zakresie przez nich podejmowanych oraz po prezentacji spotów profilaktycznych, nastąpiła krótka dyskusja. W dyskusji wziął również udział nasz rodzic, pan Tomasz Marecki, który stwierdził, że same rozmowy z nastolatkami o problemie nie wystarczą, aby jemu zapobiec. Zaproponował kilka prostych rozwiązań, jak w sposób możliwie atrakcyjny i nadążający za postępem technologicznym dotrzeć do jak największej rzeszy młodzieży, m.in. facebook, czy telefony komórkowe. Składamy serdeczne podziękowanie pani wójt Gminy Markusy Dorocie Wasik za zapewnienie transportu naszym reprezentantom.

 

dopalacze maly