Zamnkięcie drogi powiatowej

Informuję, że od dnia 19.08.2020 r. zostaje zamknięta droga powiatowa nr 1122N na terenie gminy Markusy, na odcinku wskazanym na załączonej mapie poglądowej i schemacie objazdu, w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowościach Różany i Markusy” przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO sp. z o.o. Planowany termin zakończenia robót: 30.11.2020 r.

 

Z poważaniem

Grzegorz Gutowski

Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

Tel. 501-235-620

 Do pobrania: mapka i objazd

ARiMR informuje

Witamy w serwisie internetowym Gminy Markusy

Podsumowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Markusy za 2019 rok

W naszej Gminie działa 6 jednostek OSP,  w naszych jednostkach jest  106 strażaków przeszkolonych do działań ratowniczo gaśniczych. Druhowie ci muszą przejść  szkolenia organizowane przez  Państwową Straż Pożarną,  które trwają  około 4 miesięcy. W trakcie szkolenia mają oni dwa egzaminy wstępne, to kwalifikuje ich do zaliczenia komory dymowej w której muszą pokazać:

a)     Umiejętności obsługi i pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego,

b)    Technik pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego oraz w ubraniach ochronnych,

c)     Pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym, tj. zaciemnienie, zadymienie, ograniczona przestrzeń, podwyższona temperatura oraz hałas,

d)    Poruszania się w nieznanym i złożonym przestrzennie układzie komunikacji poziomej i pionowej.

Testy w komorze dymowej zostają zaliczone po pozytywnym przejściu wszystkich elementów tj.:

a)     Praktyczna obsługa sprzętu,

b)    Testów wydolnościowych – bieżnia ruchoma, młot podciągowy, drabina bez końca,

c)     Ścieżki treningowej w komorze dymowej.Więcej…

Projekt „ Zdalna Szkoła”

W środę 10 czerwca 2020 roku Wójt Gminy Markusy Pani Dorota Wasik przekazała 17 laptopów do szkół. 10 laptopów otrzymała Szkoła Podstawowa w Zwierznie, a 7 laptopów Szkoła Podstawowa w Żurawcu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Koszty zadania wyniosły ok. 60 tys. zł. Po zakończeniu zdalnego nauczania, laptopy wrócą do szkół i będą używane na zajęciach dydaktycznych.

 Więcej…

Raport o stanie gminy Markusy za 2019 r.

Szanowni Państwo!

 

Oddajemy do Państwa rąk „Raport o stanie gminy Markusy za 2019 r.”, który jest jednym z dokumentów strategicznego planowania rozwoju naszej Gminy.  Zgodnie z nowelizacją  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt Gminy Markusy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Markusy, co roku,  do dnia 31 maja dokument pn.: Raport o stanie gminy.  Art. 28aa tej ustawy określa, że  Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i przedstawia aktualną  sytuację Gminy w poszczególnych dziedzinach jej funkcjonowania, jest zbiorem informacji i zawiera wyłącznie fakty.  Pokazuje, jakie ważne dla rozwoju procesy kryją się za tymi faktami w każdej  z opisanych  dziedzin. Dzięki niemu będziemy mogli podjąć decyzje o ścieżkach dalszego rozwoju naszej gminy. W raporcie starano się zawrzeć w miarę najaktualniejsze i najdokładniejsze informacje. Przy opracowaniu „Raportu o stanie gminy Markusy” korzystaliśmy  z materiałów jednostek podległych. Dzięki temu publikacja zawiera informacje „z pierwszej ręki”. Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców, do zapoznania się z dokumentem.

 

Z poważaniem

 

Wójt Gminy Markusy

 

 mgr Dorota Wasik

 

Pobierz Raport

 Koło Łowieckie informuje

Świadczenia Rodzinne

POPC - Internet w każdym domu

Informacja w sprawie odpadów komunalnych

Wywóz śmieci lipiec-grudzień 2020

Wzór wniosku rolnika

Komunikat w sprawie dopłat bezpośrednich

Urząd Gminy w Markusach informuje, że Doradca Rolny - Pani Agnieszka Kieliszek, będzie przyjmowała w Gminie Markusy, w sprawach wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 665-820-677 

Komunikat GOPS

Program Czyste Powietrze 2.0

 

Informujemy, że 15 maja ruszyła nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”, w której dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów. W ramach odbiurokratyzowania programu sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku i na stronie internetowej: www.wfosigw.olsztyn.pl

 

Pobierz ulotkę

Sprzedaż budynku po Gimnazjum

  

Obwodowe Komisje Wyborcze

Materiały szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Jest to materiał wyłącznie szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

Prezydent 2020 - czesc pierwsza

Prezydent 2020 - czesc druga

Prezydent 2020  - przyklady znaku X

Informacja

Od dnia 01.01.2020 roku mieszkańcy Gminy Markusy mogą oddawać odpady komunalne segregowane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.  przy ulicy Mazurskiej 42 w Elblągu.