Rada Gminy Markusy

Rada Gminy Markusy jest organem stanowiącym i kontrolującym gminę. Do jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Członkowie Rady wybierani są w wyborach powszechnych, co pięć lat. Spośród wybranych członków Rady powoływany jest Przewodniczący Rady Gminy oraz jego Zastępca. Ponadto radni powołują ze swojego grona Komisje nadzorujące działania w zakresie im powierzonym. W gminie Markusy, Rada Gminy wybierana jest w jednomandatowych okręgach wyborczych.


Skład Rady Gminy Markusy

Marek Kalinowski – Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Abramowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Aldona Adamowicz – Członek Rady
Beata Bajdan – Członek Rady
Krzysztof Fidor – Członek Rady
Joanna Kuternowska – Członek Rady
Ryszard Lazur – Członek Rady
Barbara Piaskowska – Członek Rady
Iwona Romanowska-Krempa – Członek Rady
Krzysztof Prystupa – Członek Rady
Józef Sobotka – Członek Rady
Adam Adamiak – Członek Rady
Arleta Samulska – Członek Rady
Jadwiga Wielgosik – Członek Rady
Mirosław Sadłowski – Członek Rady

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada Gminy Markusy powołała następujące stałe Komisje:
– Komisja Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych
– Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego
– Komisja Rewizyjna
– Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skip to content