Dożynki Gminne 2018

04 września 2018 Drukuj

Dnia 1 września 2018 roku w Markusach odbyły się Dożynki Gminne. By tradycji stało się zadość, uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza św., którą poprowadził ksiądz proboszcz Dariusz Lampkowski. a homilię odprawił ksiądz proboszcz Zenon Piotrowicz. Starości tegorocznych dożynek: Pani Karolina Butkiewicz z Brudzęd i Pan Piotr Wala z Jeziora, przekazali Pani Wójt Dorocie Wasik chleb dożynkowy. Po wspólnym dzieleniu chleba rolnicy otrzymali podziękowania z rąk Pani Wójt za efekty całorocznej trudnej pracy.

Razem z rolnikami świętowali zaproszeni goście m.in. Witold Chrzanowski – pełnomocnik Wojewody ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, Gabriela Effenberg - Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji Powiatu, Kultury i Sportu , Genowefa Kwoczek - Wójt Gminy Elbląg, Janusz Hajdukowski, Cezary Terech , Halina Chabowska –Pędrak – Radna Powiatowa, Jadwiga Król - Radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego ,Gerhard Przybylski – Prezes ZNP oddział w Elblągu,  Tomasz Piaskowski – Zastępca Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, asp. szt. Andrzej Pacanek - Kierownik Rewiru III Dzielnicowych w Gronowie Elbląskim, Beata Jakubowska – Dyrektor SP Zwierzno oraz  lokalne władze samorządowe. 

 

 

Po przemówieniu Pani Wójt Doroty Wasik nastąpiła część artystyczna. Wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Szuwary”, oraz Mateusz Ostrowski, który zagrał na akordeonie. Dla dzieci odbyły się konkurencje sportowe prowadzone przez „Polonię Markusy”, a Pani Iwona Zawadzka i Magdalena Ziemińska ze Świetlicy Środowiskowej w Markusach prowadziły konkurs plastyczny.

Do konkursu na najpiękniejszy wieniec przystąpiło pięć sołectw: Krzewsk, Markusy, Rachowo, Zwierzno, Złotnica. Największe uznanie i pierwsze miejsce zdobył wieniec wykonany przez mieszkańców  Zwierzna,  drugie miejsce zajął wieniec ze Złotnicy, trzecie – wieniec z Markus, dwa pozostałe sołectwa otrzymały  wyróżnienia. Stowarzyszenie Ludzi Przyjaznych „Odnowa” z Krzewska, Klub Sportowy Polonia Markusy oraz sołectwa: Markusy, , Kępniewo, Zwierzno wraz z Klubem Seniora, wystawiły swoje stoiska z lokalnymi potrawami i ciastem. Nie zabrakło również stoiska Spółdzielni Mleczarskiej „Spomlek” oraz warsztatów garncarskich prowadzonych przez Elbląskie Bractwo Historyczne.

Po wręczeniu nagród, wystąpiła gwiazda wieczoru zespół „K&K” z Jegłownika. Tegoroczne obchody zakończyła zabawa taneczna do późnych godzin nocnych. Gospodarz dożynek Wójt Gminy Markusy Pani Dorota Wasik serdecznie bardzo dziękuje sponsorom i wszystkim osobom biorącym udział w organizacji dożynek, a w szczególności strażakom OSP z terenu Gminy Markusy.