Sprzedaż budynku po Gimnazjum

07 listopada 2018 Drukuj

GMINA MARKUSY OFERUJE DO SPRZEDAŻY

BUDYNEK PO BYŁYM GIMNAZJUM WRAZ Z PRZYLEGŁYM GRUNTEM  W MIEJSCOWOŚCI STANKOWO GM. MARKUSY O POW. ŁĄCZNEJ – 1,4457 HA

·         POWIERZCHNIA UŻYTKOWA OBIEKTU  - 762,39 m2

·         STANKOWO 12A, 82-325 MARKUSY,

·         DOJAZD DO  PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI  DROGĄ UTWARDZONĄ   Z CENTRUM WSI STANKOWO OK. 0,7 KM OD DROGI ASFALTOWEJ

·       Zgodnie z obowiązującym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Markusy  /Uchwała Rady Gminy Markusy Nr IV/24/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 roku/ przedmiotowe nieruchomości położone są na obszarze /2aUO/, dla którego ustalenia brzmią:  tereny usług oświaty.

·       Uchwałą Rady Gminy Markusy nr I/2/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. Gmina Markusy przystąpiła do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po byłym Gimnazjum w Stankowie gm. Markusy i terenów przyległych. Zmiana dotyczy przeznaczenia i zasad zabudowy i zagospodarowania terenu  z zabudowy usług oświaty na teren zabudowy usługowej oraz teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Więcej na stronie BIP GMINY MARKUSY https://bipmarkusy.warmia.mazury.pl/