Nowe połączenia autobusowe

 

Nowe połączenia autobusowe

 

Nowe połączenia autobusowe

 

Wydarzyło się w gminie

Przekazanie sprzętu jednostce OSP z terenu Gminy Markusy

 

Dnia 10 listopada 2020 r. br. o godz. 12.00 w remizie strażackiej w Krzewsku odbyło się uroczyste przekazanie jednostce OSP Krzewsk, fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Samochód ten został zakupiony z dofinansowania ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości z zadania „Współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł : 820.000,00 zł, przy czym konfiguracja finansowa wygląda następująco:Więcej…

Zarządzenie Wójta Gminy MarkusyUwaga - KoronawirusPowszechny Spis Rolny 2020Otwarcie drogi

W dniu 26.08.2020 roku  odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego odcinka  drogi 1124N w Markusach ETAP II. Zadanie obejmowało 2,7 km drogi  od skrzyżowania  z drogą 1119N w Jeziorze do skrzyżowania z drogą 1122N. Było ono współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych , oraz przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Powiat Elbląski i Gminę Markusy. Koszt remontu wyniósł 2.118.000,00 zł . Uroczystego przecięcia wstęgi  dokonali: Dorota Wasik – Wójt Gminy Markusy,  Ryszard Zając – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Marek Kalinowski – Przewodniczący Rady Gminy Markusy, Przedstawiciele firmy TUGA. Na tę inwestycje mieszkańcy Markus czekali bardzo długo, wcześniej droga ta była w bardzo złym stanie technicznym. Teraz jest to asfaltowa jezdnia, która poprawiła komfort jazdy.

 Więcej…