Wnioski 500+ i Dobry Start

 

Dożynki Gminne - Markusy 2018

Komunikat GOPS Markusy

 

Wydarzyło się w gminie

Wakacje w Świelicy w Markusach

Wakacje to czas odpoczynku i relaksu dla każdego dziecka, ale także spory stres dla rodziców zwłaszcza tych pracujących. Dlatego też Świetlica Środowiskowa w Markusach wystąpiła z inicjatywą zorganizowania zajęć dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Każdy dzień obfitował w inne atrakcje. Były zajęcia plastyczno-techniczne, kulinarne, sportowe, zabawy przy muzyce oraz piknik. Wszystko co dobre jednak szybko się kończy. Mamy nadzieję, że wakacyjne wspomnienia na długo pozostaną w pamięci dzieci.Więcej…

Komunikat ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa

Warmińsko-Mazurski

Oddział Regionalny


Rolnik, który ubiega się o płatności bezpośrednie do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, powinien do dnia 31 sierpnia 2016 r. złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR oświadczenie, że ma tytuł prawny do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i  wskazać, z czego wywodzi ten tytuł prawny. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl), w biurach powiatowych oraz w oddziale regionalnym.Więcej…

Głosujmy na SZUWARY

szuwary

Głosujmy na NASZ zespół - Zespół Pieśni i Tańca SZUWARY z Markus. Pomóżmy IM zwyciężyć w konkursie Radia Olsztyn !

Wyślij SMS o treści "SZUWARY" pod numer 608-58-58-00Strategia Rozwoju Gminy Markusy - spotkanie

Dnia 12.07.2016 roku odbyło się w Markusach spotkanie konsultacyjne „Strategia Rozwoju Gminy Markusy 2020+”. W spotkaniu udział wzięli: pan Michał Majek - przedstawiciel firmy EU-Consult Sp.z o.o., pani Dorota Wasik - wójt Gminy Markusy , pani Halina Chabowska-Pędrak - radna Powiatu Elbląskiego, pan Piotr Stróżek – sekretarz Gminy Markusy, pracownicy urzędu GM i bibliotek , radni, sołtysi , przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy naszej gminy. Na spotkaniu omawiano strategię i wizję rozwoju gminy.Więcej…

Informacja o projekcie

logo fio

Stowarzyszenie Ludzi Przyjaznych "ODNOWA" w Krzewsku wzięło udział w programie dotacyjnym FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - WARMIA MAZURY LOKALNIE. W ramach projektu wyposażyliśmy świetlicę wiejską w 14 nowych stołów oraz odmalowaliśmy jej wnętrze, co wzmocniło potencjał naszej młodej organizacji oraz może zaspokoić potrzeby mieszkańców Krzewska. Nasza organizacja otrzymała dofinansowanie w wysokości 4730 zł, natomiast budżet projektu wyniósł łącznie 5940 zł, różnica tych kwot stanowi wkład własny oraz darowizny od sponsorów. W przedsięwzięciu brało udział 10 wolontariuszy oraz członkowie stowarzyszenia. Wszystkie prace wykonywane były nieodpłatnie.Więcej…

Cmentarz Mennonitów w Markusach