Centrala telefoniczna

Uprzejmie informujemy, że centrala telefoniczna Urzędu Gminy jest już czynna.

Numer centrali - 552394351.

Spotkanie z posłami PO

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Wydarzyło się w gminie

Komunikat ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa

Warmińsko-Mazurski

Oddział Regionalny


Rolnik, który ubiega się o płatności bezpośrednie do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, powinien do dnia 31 sierpnia 2016 r. złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR oświadczenie, że ma tytuł prawny do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i  wskazać, z czego wywodzi ten tytuł prawny. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl), w biurach powiatowych oraz w oddziale regionalnym.

Więcej…

Głosujmy na SZUWARY

szuwary

Głosujmy na NASZ zespół - Zespół Pieśni i Tańca SZUWARY z Markus. Pomóżmy IM zwyciężyć w konkursie Radia Olsztyn !

Wyślij SMS o treści "SZUWARY" pod numer 608-58-58-00

Strategia Rozwoju Gminy Markusy - spotkanie

Dnia 12.07.2016 roku odbyło się w Markusach spotkanie konsultacyjne „Strategia Rozwoju Gminy Markusy 2020+”. W spotkaniu udział wzięli: pan Michał Majek - przedstawiciel firmy EU-Consult Sp.z o.o., pani Dorota Wasik - wójt Gminy Markusy , pani Halina Chabowska-Pędrak - radna Powiatu Elbląskiego, pan Piotr Stróżek – sekretarz Gminy Markusy, pracownicy urzędu GM i bibliotek , radni, sołtysi , przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy naszej gminy. Na spotkaniu omawiano strategię i wizję rozwoju gminy.

Więcej…

Informacja o projekcie

logo fio

Stowarzyszenie Ludzi Przyjaznych "ODNOWA" w Krzewsku wzięło udział w programie dotacyjnym FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - WARMIA MAZURY LOKALNIE. W ramach projektu wyposażyliśmy świetlicę wiejską w 14 nowych stołów oraz odmalowaliśmy jej wnętrze, co wzmocniło potencjał naszej młodej organizacji oraz może zaspokoić potrzeby mieszkańców Krzewska. Nasza organizacja otrzymała dofinansowanie w wysokości 4730 zł, natomiast budżet projektu wyniósł łącznie 5940 zł, różnica tych kwot stanowi wkład własny oraz darowizny od sponsorów. W przedsięwzięciu brało udział 10 wolontariuszy oraz członkowie stowarzyszenia. Wszystkie prace wykonywane były nieodpłatnie.

Więcej…

Strategia Rozwoju Gminy Markusy 2020+

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzeniem prac nad dokumentem pn. "Strategia Rozwoju Gminy Markusy 2020+" zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety internetowej.

Wyniki ankiet pozwolą ocenić potencjał rozwojowy gminy, aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia związane z jej rozwojem.

Ankieta przeznaczona jest dla:

  • mieszkańców gminy
  • podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,
  • stowarzyszeń oraz organizacji społecznych,
  • osób przebywających na terenie gminy.
Termin zbierania ankiet: do 20 lipca 2016 r.

Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Ankietę można wypełnić w wersji elektronicznej, klikając poniższy link
http://strategiarozwojugminymarkusy

2020.badanie.net/

 

Cmentarz Mennonitów w Markusach