Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

 

Uwaga Rolnicy !

 

Szkolenie

 

Wydarzyło się w gminie

Zimowe ferie w Markusach

Tegoroczne ferie zimowe już za nami. Każde dziecko uczęszczające do Świetlicy Środowiskowej w Markusach podczas zajęć mogło znaleźć coś dla siebie i miło spędzić czas – inspirująco i kreatywnie.

Magdalena Ziemińska

Iwona Zawadzka

 

 DZIEŃ BABCI DZIADKA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRUDZĘDACH

Dnia 26.01.2019 r. na Świetlicy Wiejskiej w Brudzędach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem. Spotkanie przygotowała opiekun świetlicy p. Honorata Sobotka, Radny Sołectwa Brudzędy-Stare Dolno p. Józef Sobotka oraz p. Sołtys Elżbieta Borowska.

 Więcej…

Otwarcie drogi powiatowej nr 1126N

Dnia 10 grudnia 2018 roku w Zwierznie odbyło się oficjalne otwarcie drogi wykonanej w ramach zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno -Markusy-Krzewsk dł. 5,5 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul. Przemysłowej i Świerkowej w msc. Gronowo Elbląskie (odcinek od ul. Osiedlowej do ul. Polnej”.

Obecni na otwarciu byli:  Wójt Gminy Markusy Pani Dorota Wasik ,Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski i poseł PiS Jerzy Wilk, Starosta Powiatu Elbląskiego Pan Maciej Romanowski, Wicestarosta Pan Ryszard Zając, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu Pan Józef Zamojcin, Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Pan Marcin Ślęzak, radni i mieszkańcy Gminy Markusy.

Koszt remontu dróg wyniósł 7.947.456,07 zł.

Galeria zdjęć z uroczystości

 Sprzedaż budynku po Gimnazjum

GMINA MARKUSY OFERUJE DO SPRZEDAŻY

BUDYNEK PO BYŁYM GIMNAZJUM WRAZ Z PRZYLEGŁYM GRUNTEM  W MIEJSCOWOŚCI STANKOWO GM. MARKUSY O POW. ŁĄCZNEJ – 1,4457 HA

·         POWIERZCHNIA UŻYTKOWA OBIEKTU  - 762,39 m2

·         STANKOWO 12A, 82-325 MARKUSY,

·         DOJAZD DO  PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI  DROGĄ UTWARDZONĄ   Z CENTRUM WSI STANKOWO OK. 0,7 KM OD DROGI ASFALTOWEJ

·       Zgodnie z obowiązującym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Markusy  /Uchwała Rady Gminy Markusy Nr IV/24/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 roku/ przedmiotowe nieruchomości położone są na obszarze /2aUO/, dla którego ustalenia brzmią:  tereny usług oświaty.

·       Uchwałą Rady Gminy Markusy nr I/2/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. Gmina Markusy przystąpiła do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po byłym Gimnazjum w Stankowie gm. Markusy i terenów przyległych. Zmiana dotyczy przeznaczenia i zasad zabudowy i zagospodarowania terenu  z zabudowy usług oświaty na teren zabudowy usługowej oraz teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Więcej na stronie BIP GMINY MARKUSY https://bipmarkusy.warmia.mazury.pl/Więcej…

Inwentaryzacja obiektów zabytkowych na terenie Gminy Markusy

W ramach tworzenia Żuławskiego Parku Kulturowego Gmina Markusy rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu w celu przygotowania dokumentacji i ochrony obiektów zabytkowych na terenie gminy. Od 3 września do 14 września 2018 r. grupa studentów pod opieką wykładowców UMK wykona inwentaryzację zabytkowej pomennonickiej kaplicy w Jeziorze oraz zabytkowej części szkoły w Zwierznie. Wykonane dokumentacje pozwolą w przyszłości na rozpoczęcie remontów zabytków oraz pozyskanie środków dotacyjnych na prowadzenie konserwacji tych zabytków. Rynkowa wartość tych dokumentów to ok. 70.000 zł.

Studenci zamieszkali w świetlicach wiejskich w Zwierznie i Krzewsku, które Gmina Markusy przekazała nieodpłatnie.

Pani Wójt Dorota Wasik bardzo serdecznie dziękuje za współpracę UKM w Toruniu, wysiłkowi studentów i ich opiekunów, dyrektorom szkół ze Zwierzna i Żurawca, opiekunom świetlic wiejskich w Krzewsku i w Zwierznie.

Pobyt pracowników i studentów UMK współfinansuje Fundusz Ochrony Zbytków Architektury Drewniane.

 Więcej…