Nowe połączenia autobusowe

 

Nowe połączenia autobusowe

 

Nowe połączenia autobusowe

 

Biblioteki

Biblioteka w Markusach

Biblioteka Publiczna Gminy Markusy, Filia Biblioteczna w Zwierznie i Filia Biblioteczna w Żurawcu wraz z placówką pomocniczą Punktem Bibliotecznym w Szkole Podstawowej w Żurawcu na terenie Gminy Markusy tworzą sieć bibliotek. Poza podstawową działalnością tj.: gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów prowadzą na szeroką skale działalność informacyjną oraz rozwiniętą działalność kulturalno-oświatową. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy jest biblioteką nadrzędną w stosunku do filii bibliotecznych. Została założona 1 września 1955 roku jako Gromadzka Biblioteka Publiczna w Markusach i mieści się obecnie w budynku Urzędu Gminy. Kierownikiem placówki od 1983 roku jest Barbara Turzyńska.

markusy biblioteka1

markusy biblioteka2

 

Filia w Zwierznie

Filia Biblioteczna w Zwierznie (dawniej: Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierznie) powstała w grudniu 1948 roku. Po licznych przeprowadzkach, w czerwca 1993 roku wróciła do miejsca pierwszej lokalizacji i mieści się w budynku, w którym po II wojnie światowej miała siedzibę Gmina Zwierzno, potem Gromadzka Rada Narodowa, szkoła i świetlica wiejska. W placówce zatrudniony jest bibliotekarz z wieloletnim stażem, p.Janina Luber. Filia do 2009 roku zajmowała dwa pomieszczenia i niewielkie poddasze na piętrze. W roku 2010 Biblioteka dostała w użyczenie cały parter budynku, który częściowo został wyremontowany w ramach dotacji celowej od jednostki samorządu terytorialnego i dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Infrastruktura Bibliotek”. W ramach otrzymanych środków dobudowano kotłownie, zainstalowano centralne ogrzewanie, przebudowano część pomieszczeń na parterze na trzy sanitariaty. W 2011 roku wymieniono stolarkę okienną. Aktualnie został złożony kolejny wniosek do programu „Infrastruktura bibliotek” w ramach, którego planowane jest ukończenie prac adaptacyjnych pomieszczeń na bibliotekę.

Filia w Żurawcu

Filia Biblioteczna w Żurawcu, dawniej: Gminna Biblioteka w Żurawcu funkcjonowała już w 1949 roku. Nieznana jest pierwsza lokalizacja biblioteki. W roku 1955 usytuowana była w miejscowości Jezioro w domu, który w 1959 roku Inspektorat Oświaty przejął na szkołę. W obecnej lokalizacji funkcjonuje od 1971 roku i zajmuje dwa pomieszczenia o powierzchni 53 m2 budynku, w którym siedzibę ma świetlica wiejska oraz Ochotnicza Straż Pożarna. W placówce zatrudniona jest od dwudziestu jeden lat p.Danuta Jadańska.

Katalog on-line biblioteki dostępny jest na stronie:

www.wbp.olsztyn.pl/cgi-bin/pow_elblaski/makwww?BM=2

Kontakt: 

BPG Markusy    - (55) 239-43-80 ; kom. 781015466 ; bpgmarkusy@wp.pl

FB w Zwierznie - (55) 239-43-81 ; fbzwierzno@wp.pl

FB w Żurawcu  -  (55) 239-43-82 ; fbzurawiec@wp.pl

 

W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY MARKUSY MOŻNA BEZPŁATNIE SKORZYSTAĆ
Z INTERNETU DZIĘKI GRUPIE TP

INSTYTUCJA UCZESTNICZY W PROGRAMIE

„AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK”