Nowe połączenia autobusowe

 

Nowe połączenia autobusowe

 

Nowe połączenia autobusowe

 

Urząd Gminy Markusy

Kierownictwo Urzędu:

Dorota Wasik - Wójt Gminy Markusy - funkcję pełni od 30 listopada 2014 r.

Piotr Stróżek - Sekretarz Gminy - funkcję pełni od grudnia 2002 r.

Helena Stefańska - Skarbnik Gminy - funkcję pełni od  lipca 2007 r.


Urząd Gminy Markusy położony jest przy głównej drodze powiatowej, przy wjeździe od strony wsi Balewo. Sąsiaduje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz budynkiem Poczty Polskiej po drugiej stronie drogi. Urząd Gminy Markusy działa jako Jednostka Samorządu Terytorialnego zgodnie z Rozdziałem VII Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ustawą o Samorządzie Gminnym z dnia 08 marca 1990 roku.

 

urzad gminy 2

Urząd Gminy Markusy jest otwarty w poniedziałki od godziny 08.00 do 16.00 i od wtorku do piątku w godzinach 07.00-15.00. Wójt Gminy Markusy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 13.00-16.00. Przewodniczący Rady Gminy Markusy przyjmuje interesantów w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca, w godzinach 12.00 - 15.00.

 

Telefony kontaktowe:

Sekretariat: 55-2394351

Fax:  55-2394352

Email:           markusy@data.pl

 

Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy:

Stanowisko

Nr pokoju

Telefon

Wójt Gminy Markusy
1 55-2394351
Skarbnik Gminy 2 55-2394360
Sekretarz Gminy 1 55-2394353
Sekretariat 1 55-2394351
Stanowisko ds. księgowości budżetowej

5

55-2394362
Stanowisko ds. księgowości budżetowo-podatkowej 5 55-2394362
Stanowisko ds. księgowości podatkowej 7 55-2394361
Stanowisko ds. 500+ 6 55-2394364
Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat
7 55-2394361
Stanowisko ds. kadrowych i ewid. dział. gosp. 4 55-2394395
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
11 55-2394368
Stanowisko ds. gospodarki rolnej 11 55-2394368
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
17 55-2394354
Stanowisko ds. ochrony środowiska
11 55-2394395
Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarz. kryzysowego, ewidencji ludności
3

55-2394366

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
13 55-2394398
Stanowisko ds. stypendiów i funduszu alimentacyjnego
12 55-2394399
Stanowisko ds. zamówień publicznych i rozwój gminy/ 14 55-2394369
Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji i ochrony p.poż.
10 55-2394367
Stanowisko ds. informatyki 17

55-2394350

Stanowisko ds. dowodów osobistych 8

55-2394365

Z-ca Kierownika USC 1

55-2394351