Nowe połączenia autobusowe

 

Nowe połączenia autobusowe

 

Nowe połączenia autobusowe

 

Działalność kulturalna w gminie

Wstęp...

 

Zespół Pieśni i Tańca "SZUWARY"

W 1992 roku na terenie naszej gminy powołano do życia Gminny Ośrodek Kultury, nad którym kierownictwo i opiekę sprawowały panie: Jadwiga Jarocka i Jadwiga Sądej.

Obie panie szerzyły różnorodną działalność kulturalną: zakładały ogniska zainteresowań, organizowały imprezy dla dzieci i młodzieży oraz imprezy okolicznościowe. Jednym z ich pomysłów było założenie zespołu ludowego, który kultywowałby tradycje folklorystyczne. Pani Sądej, znając zainteresowania muzyczne, wokalne i taneczne niektórych mieszkańców naszej gminy, zaczęła zachęcać ich do wstąpienia do zespołu ludowego. W ten sposób pojawili się jego pierwsi członkowie. Bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli oni w zebraniach i próbach śpiewaczych. Po pewnym czasie liczba członków zespołu znacznie wzrosła. Wówczas pojawił się pomysł, aby dokonać uroczystego chrztu zespołu.

szuwary1

W dniu 23.10.1993 roku odbyła się powyższa uroczystość, w której uczestniczyli: władze gminy, zaproszeni goście oraz członkowie zespołu. Pani Janina Olechnowicz i pan Józef Kujawa zostali chrzestnymi Zespołu Pieśni i Tańca „Szuwary” i tym samym sprawowali opiekę nad jego członkami. Przez pewien czas działalność zespołu ograniczała się do prób i ćwiczeń wokalno – muzycznych.

Pierwszy raz „Szuwary” publicznie zadebiutowały w 1993 roku w X Prezentacjach Artystycznych Zespołów KGW w Sztumie. W 1996 roku w zespole wyłoniła się grupa taneczna, która wraz z grupą śpiewaczą brała udział w różnorodnych konkursach i przeglądach wokalno – tanecznych.

Zespół istnieje i aktywnie prowadzi swą działalność folklorystyczną już od 19 lat, kultywując tradycje ludowe różnych regionów w gminie, powiecie, województwie, kraju, a także zagranicą. W ciągu tych dziewiętnastu lat jego członkowie uczestniczyli w licznych konkursach, przeglądach, festynach oraz imprezach okolicznościowych. Zajmowali czołowe miejsca i zdobywali liczne wyróżnienia. Ich osiągnięcia przedstawiane były w prasie oraz podawane w przekazach radiowych i telewizyjnych.

szuwary2

Najważniejsze osiągnięcia zespołu to:

- I miejsca w Wojewódzkich i Regionalnych Prezentacjach Artystycznych Zespołów Wiejskich w Sztumie,

- Nagrody Starosty Powiatu Olsztyńskiego w Wojewódzkich Przeglądach Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach,

- trzykrotna główna nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach,

- I miejsca w Konkursie Piosenki Biesiadnej w Starym Polu,

- I miejsce w Międzynarodowym Przeglądzie Działalności Artystycznej Terenów Przygranicznych w Sośnicy, gm. Radymno,

- IV miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Anglii w kategorii Tańca,

- I miejsca w Przeglądzie Zespołów Ludowych w Przezmarku.

     Na terenie gminy Zespół wielokrotnie organizował Dzień Seniora, współorganizował Gminne Dożynki, uatrakcyjniał uroczystości szkolne, kościelne, powiatowe i wojewódzkie uroczystości dożynkowe oraz imprezy okolicznościowe. W 2011 roku został zaproszony do Norwegii na Święto Norweskiej Flagi, gdzie podczas głównego koncertu zaprezentował polskie tańce i piosenki ludowe.

Stowarzyszenie Miłośników Rachowa i Okolic

Stowarzyszenie powstało 23.09.2008 roku. Obecnym prezesem jest p.Ewa Lepak, wicepreszesem p.Sylwia Sadłowska, sekretarzem p.Krystyna Ryś i skarbnikiem p.Anna Szeremiuk.

smrio2

Od początku istnienia celem Stowarzyszenia jest wspieranie i pomoc w róznego rodzaju przedsięwzięciach dla wsi Rachowo. Stowarzyszenie organizuje wiele imprez rekreacyjnych, wycieczek i zawodów sportowych. 12.05.2012 roku w Rachowie odbył się Ogólnopolski Turniej w Rzucie Podkową, w którym udział wzięło 14 drużyn z całego kraju.

smrio3

Zawodnicy z Rachowa wywalczyli znaczące II i III miejsca w rozgrywkach indywidualnych. Fundusze na organizację imprezy pozyskano ze Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy Markusy. Dzięki organizacji imprez o zasięgu ogólnopolskim, Stowarzyszenie promuje swoją miejscowośc oraz gminę Markusy.

smrio1

 

Kluby SENIORA

W październiku 2010 roku w Gminie Markusy przy trzech bibliotekach publicznych zostały założone „Kluby Seniora”. Pomysł powstał na spotkaniu założycielskim partnerstwa na rzecz rozwoju biblioteki i kultury zorganizowanym 7 kwietnia 2010 r. w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Założenie klubów poprzedzone było realizacją projektu ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich pod hasłem : „Spotkania integrują, wycieczki wzbogacają”, w ramach, którego zorganizowano dwa spotkania i dwie wycieczki do Kwidzyna i Ciechocinka - ogółem w przedsięwzięciu wzięło udział 99 seniorów.

klub seniora 1
„Klub Seniora” przy Bibliotece Publicznej Gminy Markusy skupia 44 osoby (aktywnych jest 32 seniorów). Zebrania  zazwyczaj odbywają się raz na dwa miesiące. przy kawie i słodkim poczęstunku. Członkiem klubu jest poetka z Markus Pani Barbara Masalska, która uświetnia spotkania czytając swoje najnowsze wiersze. Odbywają się m. in. zajęcia manualne, seniorzy rozwiązują krzyżówki, wyświetlane są zdjęcia z wycieczek, prezentacje. Najważniejszym elementem jest możliwość spotkania się i porozmawiania. Seniorzy włączyli się w akcje Tydzień z Internetem 2011 oraz dla chętnych zorganizowany był kurs komputerowy „Podstawy obsługi komputera i Internetu” , nauka wykonywania bombek i pisanek metodą karczoch.

„Klub Seniora” przy   Filii Bibliotecznej w Zwierznie skupia 35 osób (aktywnych 20), spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu ( w środy). Zebrania mają charakter towarzyski, głownie z nastawieniem na prace manualne np. : nauka wykonywania łabędzia koszyczka (origami przestrzenne), sztuka zdobienia jajek, bombek – wyszywanie (w naukę zaangażował się proboszcz parafii), wykonywanie: kwiatów z bibuły i palm wielkanocnych, wianuszków z ziół na oktawę Bożego Ciała, pisanek, bombek i róż (metodą karczoch), pomoc w przygotowaniu wieńca dożynkowego itp. Seniorzy włączyli się w akcje „Tydzień z Internetem ” , obchodzili uroczyście „Dzień Kobiet”, piekli pączki.

klub seniora 2

„Klub Seniora” przy   Filii Bibliotecznej w Żurawcu zrzesza 30 seniorów (aktywnych 20). W roku 2011 odbyło się 8 spotkań m.in.: „Dzień Babci i Dziadka”, który uświetniły dzieci przygotowując scenkę z życia smerfów, promocja książki Barbary Masalskiej „Zatrzymaj się na chwilę” , wyjazd nad morze, spotkanie wigilijne. Pozostałe spotkania miały charakter typowo towarzyski zazwyczaj z elementami prac manualnych.

Ponadto w roku 2011 dla chętnych osób z poszczególnych klubów zorganizowane były trzy wycieczki:
- do Gdańska (dofinansowana kwotą 200 zł przez Przewodniczącego Rady Gminy)

- do Zielonki Pasłęckiej- Olsztynka- na Pola Grunwaldu

- do Teatru Dramatycznego w Elblągu na spektakl „Książę i Żebrak”.

Aktualnie poza spotkaniami członków w poszczególnych klubach,zorganizowane zostały dwa wyjazdy do teatru na spektakle: „O co biega”, „Skrzypek na dachu”.

klub seniora 3

W dniu 2012 roku planowana jest wycieczka rowerowa po terenie Gminy Markusy ( na wieżę widokową nad jeziorem Druzno), a następnie wspólny grill w Markusach. Sponsorem będzie przewodniczący Rady Gminy Markusy Jarosław Zieliński i przewodniczący komisji rewizyjnej Bogdan Owsiany. Natomiast we wrześniu planowana jest wycieczka   do Pieniężna, zaś w październiku w Markusach spotkanie wszystkich członków z trzech „Klubów Seniora” na konkursie recytatorskim dla uczniów szkół podstawowych i turniej między członkami poszczególnych klubów w rozwiązywaniu krzyżówek.

„Kluby Seniora” to wspaniały pomysł, spotkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem, ludzie starsi są zadowoleni i coraz częściej odwiedzają biblioteki.

 

 

Żuławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Żuraw"

 

Stowarzyszenie działa na terenie gminy Markusy od 2009 roku. Obecnie liczy 45 członków. Zarząd Stowarzyszenia stanowią: Mariola Zaporowicz, Elżbieta Szewczuk, Stefania Zborowska, Renata Samburska. Głównym celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym.

 

oceanarium 1 

Cel ten realizowany jest poprzez:

-organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku dla osób niepełnosprawnych,

-organizowanie plenerów, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, imprez rekreacyjnych, turystycznych i sportowych,

-zorganizowanie i prowadzenie klubu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych,

-organizowanie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych,

-nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi placówkami i ośrodkami skupiającymi osoby niepełnosprawne (szkoły, kluby, świetlice) oraz wymiana podopiecznych tych placówek,

-działalność na rzecz wspólnoty lokalnej, w tym szczególnie rodzin z osobami niepełnosprawnymi z terenów wiejskich w zakresie integracji europejskiej i ich miejsca w Unii Europejskiej,

-poszukiwanie innych osób i instytucji udzielających pomocy finansowej osobom i rodzinom niepełnosprawnych,

-współpracę z osobami i instytucjami w zakresie informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa.

 

oceanarium 2 

Stowarzyszenie zorganizowało:

-w roku 2009 cykliczne zajęcia hipoterapii;

-w 2010r. zajęcia arteterapii oraz biwak integracyjno -rekreacyjny w Przebrnie;

-w 2011r. wycieczkę do Oceanarium w Gdyni oraz zajęcia arteterapii;

 

oceanarium 3 

Ponadto członkowie Stowarzyszenia zorganizowali wystawy prac plastycznych dzieci niepełnosprawnych, wzięli udział w szkoleniach na temat działalności organizacji pozarządowych. W ciągu roku udzielają wsparcia i porad rodzinom, organizują pomoc żywnościową i finansową dzieciom ze Stowarzyszenia.