Rada Gminy Markusy

Rada Gminy Markusy jest organem stanowiącym i kontrolującym gminę. Do jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Członkowie Rady wybierani są w wyborach powszechnych, co cztery lata. Spośród wybranych członków Rady powoływany jest Przewodniczący Rady Gminy oraz jego Zastępca. Ponadto radni powołują ze swojego grona Komisje nadzorujące działania w zakresie im powierzonym. W gminie Markusy, Rada Gminy wybierana jest w jednomandatowych okręgach wyborczych.

 

P1130490

Skład Rady Gminy Markusy

Nazwisko i Imię

Funkcja

Piotr Piaskowski Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Sadłowski Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Aldona Adamowicz Członek Rady
Beata Bajdan Członek Rady
Marek Kalinowski Członek Rady
Józef Kujawa Członek Rady
Bogda Owsiany Członek Rady
Barbara Piaskowska Członek Rady
Iwona Romanowska-Krempa Członek Rady
Krzysztof Rudnicki Członek Rady
Józef Sobotka Członek Rady
Marek Stachyra Członek Rady
Piotr Wala Członek Rady
Jarosław Zieliński Członek Rady
Krzysztof Fidor Członek Rady

 

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada Gminy Markusy powołała następujące stałe Komisje:
- Komisja Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych.
- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego
- Komisja Rewizyjna.


Cmentarz Mennonitów w Markusach