Rada Gminy Markusy

Rada Gminy Markusy jest organem stanowiącym i kontrolującym gminę. Do jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Członkowie Rady wybierani są w wyborach powszechnych, co cztery lata. Spośród wybranych członków Rady powoływany jest Przewodniczący Rady Gminy oraz jego Zastępca. Ponadto radni powołują ze swojego grona Komisje nadzorujące działania w zakresie im powierzonym. W gminie Markusy, Rada Gminy wybierana jest w jednomandatowych okręgach wyborczych.

 

 

P1130490 

Skład Rady Gminy Markusy 

Nazwisko i Imię

Funkcja

 Piotr Piaskowski  Przewodniczący Rady Gminy
 Mirosław Sadłowski  Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
 Aldona Adamowicz  Członek Rady
 Beata Bajdan  Członek Rady
 Marek Kalinowski  Członek Rady
 Józef Kujawa  Członek Rady
 Bogda Owsiany  Członek Rady
 Barbara Piaskowska  Członek Rady
 Iwona Romanowska-Krempa  Członek Rady
 Krzysztof Rudnicki  Członek Rady
 Józef Sobotka  Członek Rady
 Marek Stachyra  Członek Rady
 Piotr Wala  Członek Rady
 Jarosław Zieliński  Członek Rady
 Krzysztof Fidor  Członek Rady

 

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada Gminy Markusy powołała następujące stałe Komisje:
 
- Komisja Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych.
- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego
- Komisja Rewizyjna.