Nowe połączenia autobusowe

 

Nowe połączenia autobusowe

 

Nowe połączenia autobusowe

 

Polska Cyfrowa

 

We wtorek 8 grudnia 2020 roku Wójt Gminy Markusy Pani Dorota Wasik przekazała 24 sztuki notebooków do szkół. Szkoła Podstawowa w Zwierznie otrzymała 14 sztuk, a 10 sztuk Szkoła Podstawowa w Żurawcu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn.1 „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”.

Notebooki zostały przekazane Gminie dnia 4 grudnia 2020r. przez pracownika Fundacji Global Wave Pana Rafała Konefała. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 149 520,00 zł. - przy czym gmina otrzymała 100% dofinansowania z projektu.