Nowe połączenia autobusowe

 

Nowe połączenia autobusowe

 

Nowe połączenia autobusowe

 

Podsumowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Markusy za 2019 rok

W naszej Gminie działa 6 jednostek OSP,  w naszych jednostkach jest  106 strażaków przeszkolonych do działań ratowniczo gaśniczych. Druhowie ci muszą przejść  szkolenia organizowane przez  Państwową Straż Pożarną,  które trwają  około 4 miesięcy. W trakcie szkolenia mają oni dwa egzaminy wstępne, to kwalifikuje ich do zaliczenia komory dymowej w której muszą pokazać:

a)     Umiejętności obsługi i pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego,

b)    Technik pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego oraz w ubraniach ochronnych,

c)     Pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym, tj. zaciemnienie, zadymienie, ograniczona przestrzeń, podwyższona temperatura oraz hałas,

d)    Poruszania się w nieznanym i złożonym przestrzennie układzie komunikacji poziomej i pionowej.

Testy w komorze dymowej zostają zaliczone po pozytywnym przejściu wszystkich elementów tj.:

a)     Praktyczna obsługa sprzętu,

b)    Testów wydolnościowych – bieżnia ruchoma, młot podciągowy, drabina bez końca,

c)     Ścieżki treningowej w komorze dymowej.

 

Po wszystkim poddani są egzaminowi pisemnemu i praktycznemu. To dzięki zaangażowaniu i odwadze wyżej wymienionych strażaków którzy niejednokrotnie ryzykują swoje zdrowie i życie, podczas gdy zawyje syrena  bez zastanowienia biegną na pomoc bliźniemu w ratowaniu życia i mienia mieszkańców naszej Gminy. To dzięki nim możemy  czuć się bezpieczne  w naszej Gminie Markusy . Trzeba dodać że jednostki OSP  są stowarzyszeniami które łączy pokolenia. W dzisiejszych czasach jest to jedna z nielicznych stowarzyszeń gdzie można spotkać tyle młodzieży. Przykładem były organizowane w 2019r  przez Oddział Powiatowy ZOSP RP, obóz integracyjny dla  młodzieżowych drużyn pożarniczych  Polsko- Niemieckich  w PTTK Sorkwity w którym wzięło udział 105 dzieci, w w/w obozie również brały  udział  dzieci naszej Gminy. W  lutym w miejscowości Żurawiec odbył się Gminny turniej wiedzy pożarniczej w który brały udział następujące osoby: 1.Kinga Szczech, 2. Oliwier Slipczuk, 3. Mateusz Rurka, 4. Tymoteusz Adamowicz, 5. Tomasz Liedtke, 6. Katarzyna Kozłowska, 7. Katarzyna Animucka, 8. Kacper Domeracki, 9.  Bartosz Szczech, 10. Filip Szczech, 11.  Przemysław Bożejewicz,12.  Kacper Szewczyk,13.  Adrian Stefański, 14.  Marcel Strzelecki,15.  Andrzej Frontczak, 16.Jarosław Karbowski. W/w osoby były podzielone na trzy grupy wiekowe, Szkoła Podstawowa, Gimnazjalna i Ponad Gimnazjalne. W/w osoby zajęły następujące miejsca.

Szkoła Podstawowa                          Gimnazjalna                                       Ponad Gimnazjalna

1.Tymoteusz Adamowicz.                 1.Adrian Stefański                             1. Jarosław Karbowski

2. Tomasz Liedtke.                            2.Bartosz Szczech                              2. Filip Szczech

3. Mateusz Rurka.                              3.Katarzyna Animucka

Pierwsze trzy miejsca zostały nominowane do turnieju wiedzy pożarniczej na szczeblu powiatowym, które odbyło się w Elblągu w JRG 2 na ul Browarnej. Tam zajęli czołowe miejsca, w pierwszej  grupie, 2 miejsce Tymoteusz Adamowicz, w drugiej grupie 3 miejsce Adrian Stefański  oraz w  trzeciej grupie   3. miejsce Jarosław Karbowski

Dnia 17.11.2019r. w Gronowie Elbląskim odbył się I  Powiatowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  piłki nożnej Halowej, do rywalizacji zgłosili się  MDP z: Godkowo, Fiszewo, Młynary, Zwierzno, Żurawiec, Gronowo Elbląskie, Łęcze, Braniewo i Frombork.

Miejsca które zajęły to;

1. miejsce MDP z Łęcza

2. miejsce MDP Żurawiec

3. miejsce MDP Godkowo

4. miejsce MDP Zwierzno

 

 

 

 

03.05.2019r.

 

Nasi strażacy naszej Gminy brali udział w mszy świętej z okazji Dnia Strażaka  która odbyła się w kościele parafialnym w Zwierznie. Po mszy samochodami udali się na boisko szkolne  w Zwierznie na którym  odbyły się zawody sportowo pożarnicze na szczeblu Gminnym  w których brało udział 7 drużyn, w tym jedna kobieca z OSP Zwierzno która zajęła 1 miejsce.

Miejsca drużyn męskich

1.miejsce  OSP Krzewsk

2. miejsce OSP Markusy

3. miejsce OSP Żurawiec

4. miejsce OSP Nowe Dolno

5. miejsce OSP Zwierzno

6. miejsce OSP Kępniewo

 

Po zawodach wręczono odznaczenia dla zasłużonych strażaków Gminy Markusy, na zawodach można było zjeść grochówkę, domowe pączki  oraz obejrzeć OSP Markusy podczas akcji ratowniczo technicznej. Po godzinie 19 w OSP Zwierzno odbył się wspólny grill i zabawa do białego rana 

 

 

 

01.06.2019r.

 

 Nasze dwie jednostki z OSP Krzewsk i OSP Zwierzno pomagały w organizacji Gminnego Dnia Dziecka które odbyło się na trenie boiska koło OSP Markusy. Tam można było zobaczyć sprzęt pożarniczy OSP Krzewsk oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy. Nie mogło zabraknąć kurtyny wodnej dzięki  której dzieci czują się jak ryba w wodzie.

 

 

11.09.2019r.

 

Odbyły się Dożynki Gminne  na terenie GOK  w których OSP Zwierzno, zabezpieczało w/w imprezę  pod względem medycznym i porządkowym.

 

 

14.09.2019r

 

Mieliśmy zaszczyt organizować zawody Sportowo Pożarnicze na szczeblu Powiatowym  które odbyło się na boisku przy OSP Markusy.   Podczas zawodów sportowo-pożarniczych powiatu elbląskiego Strażacy z Gminy Markusy zgarnęli najlepszą pulę nagród, okazuje to że wyszkolenie naszych strażaków jest nadal na wysokim poziomie. W w/w zawodach  zwyciężyła Ochotnicza Straż Pożarna Markusy, drugie miejsce zajęło OSP Krzewsk, a trzecie OSP Gronowo Elbląskie. W kategorii kobiet zwyciężyły dziewczyny z OSP Zwierzno, drugie miejsce OSP Młynary.

W niedzielę (15.09) strażak z OSP Krzewsk - Mateusz Kapszewicz w Mistrzostwach Polski FCC w kategorii sztafet zajął drugie miejsce, zaś w tandemie trzecie.

 

03.10.2019r.

 

 W miejscowości Dzierzgonka odbyła się koncentracja Gminna naszych OSP,  podczas której byliśmy kontrolowani przez oddział zarządzania kryzysowego  Starostwa Powiatowego  z Elbląga,  oddział  zarządzania kryzysowego naszej Gminy  oraz  przez  Panią Wójt Dorotę Wasik. Ćwiczenie nasze polegało na zabezpieczeniu przesiąkających wałów  oraz rozstawieniu rękawów wodnych które po zalaniu wodą  działają jako zapory przeciw powodziowe. Jeden zastęp zwodował łódź i patrolował zagrożone miejsca. Szybka reakcja  i wyszkolenie naszych druhów  pozwoliło w bardzo szybkim czasie dotrzeć do miejsca zagrożenia powodziowego i  zneutralizować zagrożenie. Z w/w zadania zostaliśmy bardzo dobrze ocenieni przez kontrolujących.  Jednostki biorące udział w ćwiczeniu to OSP Krzewsk, OSP Zwierzno, OSP Żurawiec, OSP Kępniewo, OSP Nowe Dolno.

05.10.2019r.

 Jednostki będące w KSRG czyli OSP Krzewsk, OSP Markusy brały udział w powiatowych ćwiczeniach { Zalew 2019} które odbyły się  w Tolkmicku. Celem ćwiczeń było zgranie jednostek OSP i PSP w budowaniu układu pompowo-wężowego i dostarczeniu wody na dużą odległość

 

16.12.2019r.

 

 OSP Zwierzno zorganizowało uroczystą wigilię na której spotkał się zarząd Gminny ZOSP RP, zarządy jednostek naszych OSP oraz zaproszeni Goście; Pani wójt Dorota Wasik, Prezes Zarządu Gminnego Janusz Ryszard,  druhna Anna Nowocień, Przedstawiciel PSP Marcin Szymanek, pani Anita Sokołowska, pan Wiesław Kulikowski, Radna msc. Zwierzno pani Aldona Adamowicz oraz zarząd OSP Zielonka Pasłęcka.

W 2019 roku, dzięki Zarządom dwóch jednostek  OSP Krzewsk i OSP Nowe Dolno bez wkładu Gminnych pieniędzy udało się wymienić dwa dwa wysłużone  samochody pożarnicze. W OSP Krzewsk z wysłużonego jelcza z lat 80  na iveco  straliss rocznik 2008r. a w Nowym  Dolnie forda transita z lat 90  na lublina 1998r.

 

 

Wyjazdy OSP 2019 rok

 

OSP

POŻARY

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

FAŁSZYWE

Krzewsk

17

11

1

Markusy

13

17

0

Zwierzno

4

2

0

Kępniewo

1

2

0

Nowe Dolno

2

0

0

Żurawiec

1

0

0

 

 

 

 

 

Razem w całej Gminie

 

 

 

53 ZDARZENIA

 

 

27 POŻARÓW

 

25 MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ

1 FAŁSZYWY ALARM

 

Miejscowe zagrożenie - inne niż pożar zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, wypadki, kolizje drogowe,  działań człowieka lub naturalnych sil przyrody, stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

 

 

 

Pozyskane  środki przez Ochotnicze Straże    Pożarne Gminy Markusy

 

 

na sprzęt i środki ochrony indywidualnej strażaków

 

 

Dotacje

OSP Żurawiec

OSP Markusy

OSP Nowe Dolno

OSP Kępniewo

OSP Zwierzno

OSP Krzewsk

1.Gmina Markusy

3500

500

3500

3500

 

500  

10049

2.KSRG

 

5650

 

 

 

9000

3.MSWiA

1311

 

1400

10700

9550

 

4.Starostwo

 

 

 

4000

 

2488

5.MS

5000

5000

5000

5000

8000

8000

6.Sponsorzy

1200

5000

 

2000

25539

50412

7.Środki Własne

 

 

 

4000

3600

10000

8.ZOSP RP

2400

 

 

 

 

 

9.Firmy ubezpieczeniowe

 

 

 

 

 

5500

10.   1%

1770,38

 

 

 

1000

 

11.Zawody nagrody

 

1000

 

 

800

900

12.środki pozyskane

 

 

12000

 

650

 

Razem

15181,38

17150

21900

29200

49639

96349

 Razem : 229419,38zł       Gmina ; 21549zł

 

Z poważaniem

Komendant Gminny

Paweł Liedtke