Zamnkięcie drogi powiatowej

Informuję, że od dnia 19.08.2020 r. zostaje zamknięta droga powiatowa nr 1122N na terenie gminy Markusy, na odcinku wskazanym na załączonej mapie poglądowej i schemacie objazdu, w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowościach Różany i Markusy” przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO sp. z o.o. Planowany termin zakończenia robót: 30.11.2020 r.

 

Z poważaniem

Grzegorz Gutowski

Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

Tel. 501-235-620

 Do pobrania: mapka i objazd

Powszechny Spis Rolny 2020

DZIEŃ BABCI DZIADKA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRUDZĘDACH

Dnia 26.01.2019 r. na Świetlicy Wiejskiej w Brudzędach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem. Spotkanie przygotowała opiekun świetlicy p. Honorata Sobotka, Radny Sołectwa Brudzędy-Stare Dolno p. Józef Sobotka oraz p. Sołtys Elżbieta Borowska.

 

 

 

Swoją obecnością zaszczycił nas Przewodniczący Rady Gminy Markusy p. Marek Kalinowski. Licznie przybyli także mieszkańcy sołectwa. Na wstępie opiekun świetlicy serdecznie przywitała wszystkich ciepłymi słowami. Następnie dzieci z ogromnym zaangażowaniem przedstawiły program artystyczny dla swoich babć i dziadków. Artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Po części oficjalnej  goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, a dzieci bawiły się przy muzyce. Oprawą muzyczną zajął się p. Leszek Jankowski. W krótkim czasie odwiedził nas Święty Mikołaj, który obdarował dzieci wspaniałymi paczkami. Ten dzień był pełen uśmiechów i wzruszeń oraz dobrej zabawy.