Zimowisko w Zakopanem

 

Załącznik 1, Załącznik 2

Uwaga Rolnicy !

 

Kampania "Biała Wstążka"

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.Jedną z inicjatyw podejmowanych na terenie całego kraju przez placówki oraz instytucje niosące pomoc ofiarom przemocy w rodzinie była organizacja tzw. „otwartych drzwi”. Na terenie gm. Markusy „otwarte drzwi” będą czekały 3 grudnia 2016r (sobota) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Markusach.

Tego dnia, w godzinach od 10:00 do 12:00, wszystkie zainteresowane osoby będą mogły skorzystać z porady Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.