Wyróżnienie dla Gminy Markusy

 

Szkolenie dla hodowców świń


Gminny Dzień Dziecka 2019


Kampania "Biała Wstążka"

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.Jedną z inicjatyw podejmowanych na terenie całego kraju przez placówki oraz instytucje niosące pomoc ofiarom przemocy w rodzinie była organizacja tzw. „otwartych drzwi”. Na terenie gm. Markusy „otwarte drzwi” będą czekały 3 grudnia 2016r (sobota) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Markusach.

Tego dnia, w godzinach od 10:00 do 12:00, wszystkie zainteresowane osoby będą mogły skorzystać z porady Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.