Na własne kontu - II etap

Właśnie zakończył się II etap realizacji projektu „Na własne konto”. Młodzież gimnazjum wraz z opiekunem, p. Krystyną Piaskowską, wysłała 7 kwietnia 2016r. do organizatorów pracę konkursową, którą był pomysł na spółdzielnię uczniowską. Gimnazjaliści przez dwa miesiące pracowali nad realizacją pomysłu założenia własnej działalności, którą (jak sami zdecydowali) była Spółdzielnia Uczniowska „EduSmile”. W tym celu wielokrotnie spotykali się po zajęciach lekcyjnych. Potrzeba realizacji tego projektu wynikła z ankiet przeprowadzonych w lutym 2016 roku wśród 150 rodziców z terenu gminy Markusy.

Rodzice uczniów szkół podstawowych wykazali duże zainteresowanie pomocą w nauce ze strony gimnazjalistów, twierdząc, że ich dzieciom przydadzą się inne metody nauczania i inne osoby przekazujące im wiedzę. Wyrazili nadzieję, że dzieci poprawią oceny z niektórych przedmiotów, ucząc się poprzez zabawę, a tym samym poprawią swoje zachowanie, które niejednokrotnie wynika z poczucia braku własnej wartości.  

Uczniowie wykazali bardzo duże zaangażowanie w pracy nad projektem i wyrazili chęć wcielenia w życie założeń spółdzielni uczniowskiej. Może od września… J


K. Piaskowska


IMG 2989

IMG 2991

IMG 3008

IMG 3070

IMG 3091

IMG 3154