Sprzedaż budynku po Gimnazjum

 

 

Edukacja ekonomiczna - "Na własne konto"

W pierwszym tygodniu ferii zimowych, w dniach 25- 29 stycznia 2016r., 26 uczniów Gimnazjum w Stankowie wzięło udział w Programie edukacji ekonomicznej „Na własne konto”. Głównym celem tego Programu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum. Organizatorem i pomysłodawcą Programu jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, a w jego realizacji pomaga Narodowy Bank Polski. Koncepcja dydaktyczna i metodologiczna powstała we współpracy ze specjalistami, głównie ze Szkoły Głównej Handlowej. Program jest finansowany ze środków EFRWP przy wsparciu NBP. Dowóz uczniów do szkoły został sfinansowany przez Urząd Gminy Markusy. Nauczycielem realizującym Program w Gimnazjum w Stankowie jest Krystyna Piaskowska, nauczyciel języka polskiego, współpracująca z sekretarzem Gminy Markusy, p. Piotrem Stróżek.

Wspólnie ze studentką z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Elżbietą Wyczesaną, przeprowadziła w czasie ferii zajęcia edukacyjne w wymiarze 30 godzin dydaktycznych – I etap. Zajęcia w Gimnazjum w Stankowie odbywały się w atrakcyjnej dla uczniów formie, metodą projektu, gry i zabaw edukacyjnych. Obejmowały m. in. następujące zagadnienia: postawa przedsiębiorcza, pieniądze i bankowość, oszczędzanie i inwestowanie, moja praca i kariera, ścieżka edukacyjna i zawodowa. Uczniowie uczestniczyli w dwóch wycieczkach: do Zakładu Mechaniki Pojazdowej p. Tomasza Aniołkowskiego w Żurawcu i do Banku PKO BP w Elblągu. Koncepcja edukacyjna Programu zakłada kontynuację zajęć w wymiarze ok. 20 godzin w formie konkursu projektowego na biznesplan spółdzielni uczniowskiej. Projekty konkursowe wykonane do 30 kwietnia 2016r. będą podlegały ocenie, a efekty pracy uczniów nagrodzone w czerwcu. Gimnazjaliści wykazali olbrzymie zainteresowanie tematyką ekonomiczną. Wycieczki do przedsiębiorstwa i banku uznali za bardzo przydatne. Poznając człowieka sukcesu i pracę banku, utwierdzili się w przekonaniu, że przyszłość w dużej mierze zależy od nich samych, od decyzji, które wkrótce podejmą. Uczniowie doskonale przyswoili sobie podstawowe pojęcia ekonomiczne, wykonali ciekawe plakaty. Zajęcia wzbogacone były słodkim poczęstunkiem. Z pewnością zajęcia edukacji ekonomicznej w tak atrakcyjnej formie są bardzo potrzebne młodzieży z terenów wiejskich, która wcześniej usamodzielnia się, trafia na tzw. rynek pracy i podejmuje działalność zawodową.

 

IMG 2664

IMG 2678

IMG 2681

IMG 2685

IMG 2687

IMG 2690

IMG 2692

IMG 2696

IMG 2701

IMG 2705

IMG 2713