Edukacja ekonomiczna „NA WŁASNE KONTO” w Gimnazjum w Stankowie

W pierwszym tygodniu ferii zimowych, w dniach 25- 29 stycznia 2016r., 26 uczniów Gimnazjum w Stankowie weźmie udział w Programie edukacji ekonomicznej „Na własne konto” adresowanym do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko- wiejskich. Głównym celem tego Programu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród młodzieży. Poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. Stąd oprócz zajęć gimnazjaliści będą z wizytą w banku w Elblągu i u lokalnego przedsiębiorcy. 

Organizatorem i pomysłodawcą Programu jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, a w jego realizacji pomaga Narodowy Bank Polski. Nauczycielem realizującym Program w Gimnazjum w Stankowie jest Krystyna Piaskowska, nauczyciel języka polskiego i doradca zawodowy, współpracująca z sekretarzem Gminy Markusy, p. Piotrem Stróżek. Wspólnie ze studentką z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Elżbietą Wyczesaną, przeprowadzi w czasie ferii zajęcia edukacyjne w wymiarze 30 godzin dydaktycznych. Podczas II semestru uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując własny biznesplan i ucząc się, jak wykorzystać narzędzia marketingowe do promocji swojego przedsięwzięcia. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne. Z pewnością zajęcia edukacji ekonomicznej w tak atrakcyjnej formie są bardzo potrzebne młodzieży z terenów wiejskich, która wcześniej usamodzielnia się, trafia na tzw. rynek pracy i podejmuje działalność zawodową.