Sprzedaż budynku po Gimnazjum

 

 

Przebudowa drogi powiatowej

 

Dnia 20 lipca 2015 r. w miejscowości Zwierzno dokonano komisyjnego wprowadzenia Wykonawcy – Skanska S.A. na budowę w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1126N (Żuławka Szt. ) gr. woj. Stalewo - Zwierzno - Balewo – Krzewsk - Żółwiniec – Jurandowo w km 4 + 495 do km 7 + 625 o długości 3,130 km”. W imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku przekazania dokonali:

  • Pani Dorota Wasik - Wójt Gminy Markusy,
  • Pani Agnieszka Morawiak - pracownik ZDP w Elblągu z/s w Pasłęku,
  • Pan Krzysztof Wieczorek - pracownik ZDP w Elblągu z/s w Pasłęku,
  • Pan Tomasz Wojtanowski – Inspektor nadzoru.

 

W ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie przebudowa jezdni w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca między innymi na: wyrównaniu profilu podłużnego i poprzecznego, wzmocnieniu i dostosowaniu parametrów technicznych istniejącej nawierzchni do obciążenia ruchem KR3, poszerzeniu nawierzchni do 5,5 m. Prace związane z przebudową drogi rozpoczną się w przyszłym tygodniu i potrwają do 15 listopada 2015 r.


P1140576

P1140572