Wieś z inicjatywą

Dnia 3 czerwca 2015 r. po godzinie 13:00 odwiedziła Zwierzno Komisja Konkursowa "Wieś z inicjatywą" z przewodniczącą Gabrielą Effenberg. Pani przewodnicząca odsłoniła wiatę przy bibliotece, której nadano imię "SENIORITKA", na cześć naszych seniorów, którzy bardzo chętnie włączają się do pracy przy organizowaniu różnych imprez. W bibliotece Komisja oraz zaproszeni goście obejrzeli kroniki z naszej działalności w 2014 roku.

Wszystkich zaproszono na spacer do świetlicy wiejskiej, tam obejrzano drugą wiatę, której młodzież nadała nazwę "NOŁ-NEJM". Obie wiaty wykonano za nagrodę, którą Zwierzno zdobyło w tym samym konkursie w 2013 r. Gości zaproszono do świetlicy na obiad, pani Gabriela Effenberg oraz pani Dorota Wasik-Wójt Gminy Markusy podziękowały mieszkańcom za gościnność oraz pochwaliły za współpracę. Mieszkańcy Zwierzna zgodnie pracują i starają się, żeby ich miejscowość była coraz piękniejsza.

Img 0276

Img 0299

Img 0305

Img 0308

Img 0340