Egzamin na Kartę Rowerową

Karta rowerowa w Szkole Podstawowej w Żurawcu

Dnia 27 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej w Żurawcu odbył się egzamin na kartę rowerową. Egzamin obejmował dwie części:

  1. teoretyczną – test ze znajomości przepisów ruchu drogowego, pierwsza pomoc przedlekarska,

  2. praktyczną – umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego, obsługa techniczna roweru.

rowerzysta

Do egzaminu w części teoretycznej przystąpiło 24 uczniów klasy IV. Egzamin teoretyczny pozytywnie zaliczyli wszyscy uczniowie. Do egzaminu praktycznego przystąpiło 23 uczniów i wszyscy pozytywnie zdali te część egzaminu. Dnia 03 czerwca 2015 r. uczniowie otrzymali karty rowerowe.


20150603 120222


Komisja egzaminacyjna w składzie:

  1. Mariusz Iwankowski – dyrektor szkoły

  2. Dorota Owijan – nauczyciel techniki

  3. Krzysztof Fidor – aspirant sztabowy Policji w Gronowie Elbląskim

  4. Marcin Pabich – aspirant Policji w Gronowie Elbląskim