Nowe połączenia autobusowe

 

Nowe połączenia autobusowe

 

Nowe połączenia autobusowe

 

Witamy w serwisie internetowym Gminy Markusy

Polska Cyfrowa

 

We wtorek 8 grudnia 2020 roku Wójt Gminy Markusy Pani Dorota Wasik przekazała 24 sztuki notebooków do szkół. Szkoła Podstawowa w Zwierznie otrzymała 14 sztuk, a 10 sztuk Szkoła Podstawowa w Żurawcu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn.1 „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”.

Notebooki zostały przekazane Gminie dnia 4 grudnia 2020r. przez pracownika Fundacji Global Wave Pana Rafała Konefała. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 149 520,00 zł. - przy czym gmina otrzymała 100% dofinansowania z projektu.Więcej…

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów. Dzięki temu samorządy mogą rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in.  budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół. Z województwa warmińsko-mazurskiego pozytywnie rozpatrzono 91 wniosków na łączną kwotę 138 087 301,76 zł.

Gmina Markusy otrzymała wsparcie na :

●  Wymianę instalacji elektrycznej oraz kotła grzewczego w Szkole Podstawowej w Zwierznie,

●  Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Żurawcu w  kwocie 500.000,00 zł,  planowany koszt inwestycji to 550.000, 00 zł , planowany czas realizacji to lipiec- sierpień 2022 r.

 Przekazanie sprzętu jednostce OSP z terenu Gminy Markusy

 

Dnia 10 listopada 2020 r. br. o godz. 12.00 w remizie strażackiej w Krzewsku odbyło się uroczyste przekazanie jednostce OSP Krzewsk, fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Samochód ten został zakupiony z dofinansowania ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości z zadania „Współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł : 820.000,00 zł, przy czym konfiguracja finansowa wygląda następująco:Więcej…

Komunikaty Meteo

logopogo big

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH 

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU

15.01.2021

Szczepienia Seniorów

Wzór wniosku rolnika

Wywóz śmieci styczeń-grudzień 2021

Wzór wniosku rolnika

Uwaga ! Ptasia grypa

Świadczenia Rodzinne

Informacja w sprawie odpadów komunalnych

Sprzedaż budynku po Gimnazjum

  

Informacja

Od dnia 01.01.2020 roku mieszkańcy Gminy Markusy mogą oddawać odpady komunalne segregowane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.  przy ulicy Mazurskiej 42 w Elblągu.