Nowe połączenia autobusowe

 

Nowe połączenia autobusowe

 

Nowe połączenia autobusowe

 

Witamy w serwisie internetowym Gminy Markusy

Podsumowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Markusy za 2019 rok

W naszej Gminie działa 6 jednostek OSP,  w naszych jednostkach jest  106 strażaków przeszkolonych do działań ratowniczo gaśniczych. Druhowie ci muszą przejść  szkolenia organizowane przez  Państwową Straż Pożarną,  które trwają  około 4 miesięcy. W trakcie szkolenia mają oni dwa egzaminy wstępne, to kwalifikuje ich do zaliczenia komory dymowej w której muszą pokazać:

a)     Umiejętności obsługi i pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego,

b)    Technik pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego oraz w ubraniach ochronnych,

c)     Pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym, tj. zaciemnienie, zadymienie, ograniczona przestrzeń, podwyższona temperatura oraz hałas,

d)    Poruszania się w nieznanym i złożonym przestrzennie układzie komunikacji poziomej i pionowej.

Testy w komorze dymowej zostają zaliczone po pozytywnym przejściu wszystkich elementów tj.:

a)     Praktyczna obsługa sprzętu,

b)    Testów wydolnościowych – bieżnia ruchoma, młot podciągowy, drabina bez końca,

c)     Ścieżki treningowej w komorze dymowej.Więcej…

Projekt „ Zdalna Szkoła”

W środę 10 czerwca 2020 roku Wójt Gminy Markusy Pani Dorota Wasik przekazała 17 laptopów do szkół. 10 laptopów otrzymała Szkoła Podstawowa w Zwierznie, a 7 laptopów Szkoła Podstawowa w Żurawcu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Koszty zadania wyniosły ok. 60 tys. zł. Po zakończeniu zdalnego nauczania, laptopy wrócą do szkół i będą używane na zajęciach dydaktycznych.

 Więcej…

Raport o stanie gminy Markusy za 2019 r.

Szanowni Państwo!

 

Oddajemy do Państwa rąk „Raport o stanie gminy Markusy za 2019 r.”, który jest jednym z dokumentów strategicznego planowania rozwoju naszej Gminy.  Zgodnie z nowelizacją  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt Gminy Markusy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Markusy, co roku,  do dnia 31 maja dokument pn.: Raport o stanie gminy.  Art. 28aa tej ustawy określa, że  Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i przedstawia aktualną  sytuację Gminy w poszczególnych dziedzinach jej funkcjonowania, jest zbiorem informacji i zawiera wyłącznie fakty.  Pokazuje, jakie ważne dla rozwoju procesy kryją się za tymi faktami w każdej  z opisanych  dziedzin. Dzięki niemu będziemy mogli podjąć decyzje o ścieżkach dalszego rozwoju naszej gminy. W raporcie starano się zawrzeć w miarę najaktualniejsze i najdokładniejsze informacje. Przy opracowaniu „Raportu o stanie gminy Markusy” korzystaliśmy  z materiałów jednostek podległych. Dzięki temu publikacja zawiera informacje „z pierwszej ręki”. Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców, do zapoznania się z dokumentem.

 

Z poważaniem

 

Wójt Gminy Markusy

 

 mgr Dorota Wasik

 

Pobierz Raport

 Komunikaty Meteo

logopogo big

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH 

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU

15.01.2021

Szczepienia Seniorów

Wzór wniosku rolnika

Wywóz śmieci styczeń-grudzień 2021

Wzór wniosku rolnika

Uwaga ! Ptasia grypa

Świadczenia Rodzinne

Informacja w sprawie odpadów komunalnych

Sprzedaż budynku po Gimnazjum

  

Informacja

Od dnia 01.01.2020 roku mieszkańcy Gminy Markusy mogą oddawać odpady komunalne segregowane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.  przy ulicy Mazurskiej 42 w Elblągu.