Turniej Wiedzy Pożarniczej

Dnia 11 marca 2018 roku w Zwierznie odbyły się  eliminacje gminne do XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju  Wiedzy Pożarniczej. Wśród zaproszonych gości  była Pani Dorota Wasik –Wójt Gminy Markusy, kpt. Paweł Raczewski z PSP w Elblągu – przewodniczący jury. W skład Komisji...

Więcej…

Spotkanie z posłami Platformy Obywatelskiej

Dnia  14 marca 2018 roku odbyło się w Zwierznie spotkanie z posłami PO. W spotkaniu uczestniczyli : Pani Poseł Elżbieta Gelert , Pani Poseł Dorota Niedziela i Pan Poseł Ryszard Wilczyński. Obecni byli także Pani Dorota Wasik -  Wójt Gminy...

Więcej…

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas bardzo ważne, dlatego też Świetlica Środowiskowa w Markusach przeprowadziła zajęcia dotyczące zasad, jakie obowiązują uczestników ruchu drogowego.  Głównym celem zorganizowanych zajęć było przygotowanie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za...

Więcej…

Centrala telefoniczna

Uprzejmie informujemy, że centrala telefoniczna Urzędu Gminy jest już czynna.

Numer centrali - 552394351.

Spotkanie z posłami PO

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Witamy w serwisie internetowym Gminy Markusy

Ogłoszenie w sprawie nowych deklaracji

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Markusy Nr I/3/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. zmniejszają się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 marca 2014 r. stawka opłaty wynosi:

- 11,00 zł od osoby, jeżeli rodzina nie segreguje odpadów;

- 7,00 zł od osoby, jeżeli rodzina segreguje odpady.

Zmieniają się również stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (informację o ich wysokości można uzyskać na miejscu w Urzędzie Gminy w Markusach).

Aby ponosić nową, niższą opłatę należy ponownie złożyć deklarację (zmiana danych) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 21 marca 2014 r.

Czytaj wiecej...

Konkurs "Uzależnienia"

11 grudnia 2013r. w Markusach odbył się konkurs plastyczny na plakat dotyczący problematyki uzależnienia od alkoholu, papierosów, narkotyków. Pomysłodawcą i organizatorem twórczego spotkania była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie: Anna Muzyczuk – przewodnicząca, Beata Krajnik, Anna Murzicz i Piotr Stróżek.

Czytaj więcej...

Otwarcie Sali Gimnastycznej w Zwierznie

W dniu 12 października 2013r. odbyła się uroczystość otwarcia nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zwierznie. Ceremonię rozpoczęto od symbolicznego przecięcia wstęgi, którego dokonali: Waldemar Buszan Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Wacław Wielesik Wójt Gminy Markusy, Dorota Wasik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierznie. W obecności wszystkich zaproszonych gości nową salę gimnastyczną poświęcił ks. Dariusz Lampkowski.

Niniejsze wydarzenie miało bardzo ważne znaczenie dla lokalnej społeczności i zgromadziło wielu dostojnych gości m.in.: Dyrektora Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Waldemara Buszana, Starostę Powiatu Elbląskiego Sławomira Jezierskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Ryszarda Zagalskiego, Wizytatora Kuratorium Oświaty w Elblągu Dorotę Szępińską.

Czytaj więcej...

Cmentarz Mennonitów w Markusach